Romfolk forlot India for 1500 år siden

En ny kartlegging av europeiske romfolks DNA viser at de begynte å vandre ut av India og satte kursen mot Europa på 500-tallet.

Tross flere århundrer i Europa har romfolket i store trekk bevart sin nomadekultur.

Romfolk kom til Europa fra India

Romfolket – Europas største etniske minoritet – forlot det indiske sub­kontinentet for 1500 år siden og satte kursen mot Europa. Det er konklusjonen av en omfattende analyse av romfolks genetikk som en internasjonal forskergruppe nettopp har gjennomført.

DNA fra 13 romfolkgrupper

Undersøkelsen er den mest omfattende i sitt slag noensinne, og har samlet DNA-materiale fra 13 rom-grupper ulike steder i Europa. Materialet er blitt sammenlignet med andre befolknings­gruppers, og viser at moderne romfolks forfedre forlot det nordvestlige India rundt år 500.

Romfolk til Europa i samlet flokk

Den nye DNA-analysen bekrefter dermed tidligere lingvistiske undersøkelser som har konkludert med at de europeiske romfolkenes språk har røtter i India.

Undersøkelsen avslører dessuten at romfolk forlot India i samlet flokk – og ikke i flere bølger av folkevandringer, slik noen historikere har ment tidligere. Romfolkets rute gikk via Tyrkia til Balkan-halvøya, og derfra spredte folket seg via forskjellige ruter til resten av Europa for omtrent 900 år siden.

Den nye genetiske undersøkelsen er banebrytende fordi tidligere DNA-analyser av Europas demografiske sammensetning ikke har inkludert romfolk – selv om hele 11 millioner av dette folket lever innenfor Europas grenser.