Sensasjonelt funn: Sverige eier Norge!

Aprilsnarr ! Haakon 7. tapte Norge til den svenske statsminister under en runde terningspill, viser nyfunne dokumenter. Norge har dermed vært svensk i mer enn 100 år.

Haakon 7.

Aprilsnarr! Historien har ingenting med virkeligheten å gjøre, men den får nå stå der likevel.


"Nordmennene burde faktisk snakket svensk." Den oppsiktsvekkende uttalelsen stammer fra den anerkjente historikeren Jakob Sverdrup. Under arbeidet med en ny bok om Haakon 7. fikk han tilgang til flere og til dels bortgjemte arkiver, og oppdaget på den måten flere ukjente sider ved den norske kongen som regjerte fra 1905 til 1957. Men til tross for et utall av interessante detaljer var det dokumentet datert 25. februar 1906 som virkelig fikk ham til å sperre øynene opp.

"Eders Konung, Haakon 7., Hersker av Guds og Folket Nåde, avstår med dette retteligen, uten Anstötning och till evig tid själva Konungariket Norge til Sveriges statminister Karl Staaff (...) av det at Svensken sägrade i Balut."

Det mystiske Balut

På tross av sin lange utdannelse og mangeårige erfaring var Jakob Sverdrup ukjent med slaget ved Balut, så han gikk straks til bunns i kildene for å avdekke detaljer om den ukjente og skjellsettende episoden. Med stor frustrasjon måtte han fastslå at det var ingenting å finne. Tilfeldighetene ville at historikeren noe senere var invitert til en privat middag i Linköping. Og hans avbrutte forskning fikk sent på kvelden hjelp fra uventet hold da hans sjarmerende borddame utfordret ham til et slag Balut – et terningspill.

"Jeg mistet nesten munn og mæle da sakens rette sammenheng gikk opp for meg, men jeg skjønte straks at jeg sto overfor den største oppdagelsen i min karriere. Tenk at Haakon 7. tapte Norge til Sveriges statminister – og så i et terningspill!", forteller Jakob Sverdrup, som erindrer at han på tross av motspillerens sjarm straks forlot festen for å fordøye den sensasjonelle oppdagelsen.

Statsministeren tok affære

Etter å ha kastet seg over arbeidet med fornyet glød, ble det etter hvert avdekket at Norges daværende statminister, Christian Michelsen, da han fikk høre om tildragelsen, var blitt så rasende på kongen at han hadde gitt ham "en Örfil på Eders Konungs Kind", som det fremgår av et notat i margen på et dokument fra 26. februar 1906. (Örfil = ørefik. O.a.)

Men gjort var gjort, og tapt var tapt, og Christian Michelsen måtte redde stumpene. Under et ball på Akershus Slott, der selvsagt den svenske statsminister var til stede, fikk Christian Michelsen smuglet et kraftig medikament – virkningen skal ha hatt likhet med morfin, følge kildene – opp i Karl Staaffs glass, noe som fullstendig svimeslo den svenske statsministeren.

Mens Karl Staaff lå i en nesten komatøs tilstand som følge av det morfinlignende stoffet, ble det tilkalt en hypnotisør som manipulerte statsministeren til å glemme alt om landerobringer og terningspill. Norge var reddet.

En bombe under Norges historie

Med sin forskning har Jakob Sverdrup, som for øvrig nå bor på hemmelig adresse, plassert en tikkende bombe under Norges status som selvstendig nasjon. Hvis de nye opplysningene kan bekreftes – og ingenting tilsier at ikke det blir tilfellet – har Norge nemlig bare vært selvstendig i knappe seks måneder – fra 13. august 1905 til 25. februar 1906. En av konsekvensene bør bli at all lovgivning spoles tilbake for deretter å bli tilpasset svenske rettsprinsipper.

Man har ennå ikke klart å få en kommentar fra svenske myndigheter, så ingen vet ennå om Sveriges regjering vil gjøre snarlig krav på Norge.

Jakob Sverdrups nye bok, "Haakon 7. – Høyt spill i mer enn politikk" blir lansert og lagt ut for salg medio juni i bokhandler over hele landet.