Shutterstock

Steinalderkvinner var fantastiske mødre

Ny studie skroter gammel teori om at spedbarn døde i hopetall for 10 000 år siden.

Arkeologer finner ofte spedbarn på gravplasser i steinalderen, og dette har skapt en myte.

"Mange antar at spedbarnsdødeligheten var svært høy i fortiden, for eksempel på grunn av mangelen på moderne medisin", forklarer dr. Clare McFadden fra The Australian National University. Hun står bak en ny studie som knuser myten.

"Hittil har man antatt at rundt 40 prosent av alle steinalderens spedbarn døde i løpet av sitt første leveår", forklarer McFadden. Men det tallet er helt feil. Sammen med en gruppe kolleger gjennomgikk hun statistikk fra 97 fattige utviklingsland. Forskerne studerte landenes tall fra de siste ti årene for å identifisere hva som har betydning for om dødeligheten blir høy eller lav.

Ifølge den australske rapporten overfortolker arkeologer når de finner de jordiske restene av steinalderens spedbarn.

© Shutterstock

U-land ligner på steinalderen

McFadden mener steinalderen kan sammenlignes med utviklingslandene, og at spedbarnsdødeligheten for 10 000 år siden derfor ikke var i nærheten av 40 prosent.

Når arkeologer i dag støter på mange spedbarnsgraver fra steinalderen, henger det derfor ikke sammen med at datidens mødre var dårlige til å ta vare på sine nyfødte. I stedet er gravene et uttrykk for at steinalderkvinner fødte mange barn.

"Når du tar en titt på gravplassene, forteller de oss faktisk mer om antall barn som blir født, men veldig lite om hvor stor andel som dør", forklarer McFadden.