Shutterstock

Sumererne oppfant det funksjonelle hjemmet

Sivilisasjonens vugge sto i sumerernes rike, hvor også historiens første byer oppsto. Sumerernes praktiske og funksjonelle boliger avspeilet det avanserte kulturfolkets oppfinnsomhet og nytenkning.

Rundt 4500 f.Kr. bosatte mennesker seg i den sørlige delen av det fruktbare området mellom elvene Eufrat og Tigris i dagens Irak. I løpet av noen få århundrer utviklet befolkningen, sumererne, grunnlaget for vår tids sivilisasjon.

Avgjørende var sumerernes utvikling av byer og boligbygging.

Byggingen ble mulig da sumererne effektiviserte jordbruket, bl.a. ved å finne opp plogen – et skjellsettende gjennombrudd.

Den økte produktiviteten gjorde det mulig å brødfø flere mennesker, som kunne drive med andre ting enn å dyrke åker, som handel og håndverk. Fagfolkene samlet seg som de første i historien i byene.

Sumerernes største by, Uruk, huset i storhetstiden rundt 3200 f.Kr. i nærheten av 60 000 mennesker. Byggingen var, i likhet med utviklingen av jordbruket, preget av effektivitet og oppfinnsomhet.

VIDEO: Slik bodde sumererne

Mangelen på treverk gjorde sumererne til eksperter i å bygge hus av siv og leire. Boligen dannet en praktisk ramme rundt den sumeriske storfamiliens dagligliv.

Sumererne formet mursteinene av leire ettersom treverk og stein var mangelvare. De satte prosessen i system slik at steinene kunne masseproduseres. Det samme gjaldt bl.a. klær og keramikk.

I byene utviklet kulturen seg videre.

Sumererne sto bak både historiens første skriftspråk, kileskriften, og utviklingen av grunnleggende matematiske prinsipper.

Kulturen blomstret til ca. 2000 f.Kr Så overtok babylonerne området – samt deres forgjengeres imponerende landevinninger.