Shutterstock

Sumererne oppfant det funksjonelle hjemmet

Sivilisasjonens vugge sto i sumerernes rike, hvor også historiens første byer oppsto. Sumerernes praktiske og funksjonelle boliger avspeilet det avanserte kulturfolkets oppfinnsomhet og nytenkning.

Rundt 4500 f.Kr. bosatte mennesker seg i den sørlige delen av det fruktbare området mellom elvene Eufrat og Tigris i dagens Irak. I løpet av noen få århundrer utviklet befolkningen, sumererne, grunnlaget for vår tids sivilisasjon.

Avgjørende var sumerernes utvikling av byer og boligbygging.

Byggingen ble mulig da sumererne effektiviserte jordbruket, bl.a. ved å finne opp plogen – et skjellsettende gjennombrudd.

Den økte produktiviteten gjorde det mulig å brødfø flere mennesker, som kunne drive med andre ting enn å dyrke åker, som handel og håndverk. Fagfolkene samlet seg som de første i historien i byene.

Sumerernes største by, Uruk, huset i storhetstiden rundt 3200 f.Kr. i nærheten av 60 000 mennesker. Byggingen var, i likhet med utviklingen av jordbruket, preget av effektivitet og oppfinnsomhet.

VIDEO: Slik bodde sumererne

Mangelen på treverk gjorde sumererne til eksperter i å bygge hus av siv og leire. Boligen dannet en praktisk ramme rundt den sumeriske storfamiliens dagligliv.

Video

Sumererne formet mursteinene av leire ettersom treverk og stein var mangelvare. De satte prosessen i system slik at steinene kunne masseproduseres. Det samme gjaldt bl.a. klær og keramikk.

I byene utviklet kulturen seg videre.

Sumererne sto bak både historiens første skriftspråk, kileskriften, og utviklingen av grunnleggende matematiske prinsipper.

Kulturen blomstret til ca. 2000 f.Kr Så overtok babylonerne området – samt deres forgjengeres imponerende landevinninger.