Tenochtitlan: Slik fungerte bykjernen

Tenochtitláns bykjerne var rikets religiøse og politiske sentrum. Her bodde prestene, og deres oppgave var å sikre gudenes fortsatte gunst, slik at Aztekerriket og Tenochtitlán kunne bevare sin makt. Alt var styrt av ritualer og seremonier, og ingenting var overlatt til tilfeldighetene.

Tenochtitlan sett ovenfra.

Prester fikk god utdannelse

  • Barn ble innskrevet på presteskolen i tidlig alder. Her fikk de undervisning i religion, juss og matematikk. Begge kjønn var velkomne, men jentene sluttet når de ble gift.

  • Sang, dans og musikk var en viktig del av mange seremonier, derfor spesialiserte noen prester seg og ble musikere. De spilte på tromme, fløyte eller maracas.

  • Barn som var særlig gode i matematikk, ble astronomer ved siden av presteyrket. De hadde ansvaret for å forutsi stormer, kometer og solformørkelser.
  • De dyktigste prestene – eller de som kom fra ledende familier – nådde toppen av det geistlige hierarkiet og ble ildprester. De hadde svartmalte ansikter og langt, uvasket hår. Ildprestene sto for menneskeofringene på toppen av Det store tempelet. De holdt et levende offer fast, sprettet opp brystet, skar ut hjertet og overrakte det til krigsguden på en spesiell offerstein.