Tusen år gammel massegrav skjulte lik av spedbarn

Arkeologer gjorde et makabert funn i nærheten av Lima, Peru.

Massegraven har unngått gravrøvere, og er fremdeles full av dyrebare offergaver – blant annet figurer i keramikk.

Arkeologer har funnet en oppsiktsvekkende massegrav omtrent 30 kilometer sørøst for Lima. Graven er datert til rundt år 1000, og ligger ved et stort tempel i ruinbyen Pachacamac, som kollapset etter spanjolenes invasjon på 1500-tallet.

Graven inneholder de jordiske levningene av over 70 mennesker, de fleste mumifisert. Blant likene er det minst tolv spedbarn. Alle er plassert slik at hodene peker inn mot midten av graven.

I tillegg til de mange menneskelige levningene har arkeologene funnet blant annet keramikk, vaser, kalebasser, kobber- og gullegerte smykker, tremasker med påmalte ansikter og en mengde offerdyr.

Til tross for alle kostbarhetene tror ikke arkeologene at massegraven var kongelig. Mange av skjelettene ser ut til å dele genetiske trekk, og stedet har derfor trolig vært et stort familiegravsted.

Skjelettene skal nå undersøkes nærmere for å datere dem mer nøyaktig. Håpet er også å kunne slå fast dødsårsaken – og om de eventuelt ble ofret.