Var kosakkene et selvstendig folk?

Kosakkene fra de ukrainske steppene valgte sine egne ledere og overfalt sine naboer, men det uregjerlige folket ble likevel det russiske rikets mest lojale soldater.

Kosakkene fra de ukrainske steppene valgte sine egne ledere og overfalt sine naboer, men det uregjerlige folket ble likevel det russiske rikets mest lojale soldater.

Bibliothèque Nationale de France / Wikimedia Commons

Bønder på flukt ble til en ny kultur

Kosakkenes historie kan føres tilbake til midt på 1200-tallet.

Da hersket de tyrkiske kumaner-stammene på de eurasiske steppene, men deres makt ble knust av mongolene.

Det etterlot et maktvakuum som medførte at mange ulike folkeslag slo seg ned her.

Bl.a. bønder på flukt fra de slavelignende forholdene i Russland kom nå til steppene, der de dannet en ny kultur med russiske, ukrainske og tyrkiske innslag.

Kosakksamfunn utviklet seg på de vidstrakte steppene i dagens Ukraina og de sørlige delene av Russland i sen middelalder og renessansen.

Her, langt fra alle maktsentre, oppsto det et bonde- og krigersamfunn som ble anført av valgte høvdinger.

Kosakkene hadde sin egen kultur, der plyndring og overfall av naboer var en sentral del av økonomien, og særlig tyrkerne rundt Svartehavet sto lagelig til for hugg.

Revolusjonen blev kosakkenes endelikt

I 1654 ble kosakknasjonene tatt opp som selvstendige republikker i det raskt voksende Russland.

Her kunne de opprettholde sitt levesett mot å stille styrker i krig. Hvert kosakkfolk dannet egne regimenter og stilte selv med hester og utrustning.

De mobile kosakkene på sine hardføre hester førte an da Russland underla seg det enorme Sibir. Rytterfolkene var vant til åpne områder og et liv i sadelen.

Kosakkenes ordbok

Hetman: Høvding for et kosakkfolk
Hopak: Akrobatisk dansestil
Kobza: Kort strengeinstrument
Nagajka: Hestepisk av flettet lær
Papakha: Rund pelslue
Rada: Demokratisk råd
Sjasjka: Lett krumsabel
Tsjoha: Frakk med patronlommer

I motsetning til regulære russiske soldater kunne kosakkene skaffe mat hvor som helst, og de forsto tankegangen til tatarer og andre fiendtlige folkeslag på steppene.

På 1800-tallet fikk kosakkene rykte for å være tsarens mest lojale tropper, og etter den russiske revolusjonen i 1917 førte de an i kampen mot kommunistene.

Som straff blederes samfunn oppløst og kulturen undertrykt.