Verdens eldste skrifttegn funnet i Bulgaria

En leirtavle fra Bulgaria antyder at den formen for skriftlig kommunikasjon som vi kjenner i dag, ikke oppsto i Mesopotamia og Egypt, slik man hittil har antatt. Den oppsto på Balkan.

Tavlen som nylig ble funnet i Bulgaria, er ennå ikke vist frem for offentligheten. Men den minner visstnok om disse tavlene som ble funnet i byen Gradeshnitsa i 1969, også i det nordlige Bulgaria.

© Wikipedia

I Pleven-distriktet nord i Bulgaria gikk arkeologer i gang med å grave ut en gammel romersk festning for å finne ut mer om romernes tilstedeværelse på Balkan.

Men nå har noe helt annet dukket opp av jorden.

Arkeologene har nemlig kommet over en boplass fra kobbersteinalderen, og her har de funnet en leirtavle som ifølge arkeologene kan vise seg å være århundrets oppdagelse.

Skriftlig kommunikasjon oppsto på Balkan

Leirtavlen er 7000 år gammel og inneholder både symboler og skrifttegn. Dermed er skriften på tavlen 2000 år eldre enn skriften fra Mesopotamia og Egypt som hittil har vært regnet som verdens eldste.

Ifølge Volodya Popov, direktør for historiemuseet i Pleven, beviser tavlen at det aller første tilfellet av skriftlig kommunikasjon oppsto på Balkan.

“All informasjon peker på at det var her de første formene for skrift oppsto, og at det var de som 2000 år senere skulle utvikle seg til egypternes hieroglyfer," sier han.

Han legger til at 120 lignende gjenstander er funnet i regionen, og at undersøkelser av disse skal være med på å bekrefte teorien.

Kobbersteinalderen fødte en global sivilisasjon

“Boplassen og leirtavlen stammer fra kobbersteinalderen. Det var her en global sivilisasjon ble født på Balkan, og det er den som dannet grunnlaget for alt det vi kjenner i dag," sier han.

Hittil er det bare arkeologer som har sett den 7000 år gamle tavlen som i 2017 vil bli vist frem for offentligheten.