3 grunner til at vikingtiden sluttet

I flere århundrer hadde vikingene et fast grep om Skandinavia, men rundt år 900 måtte de frie, landeiende bøndene innse at deres storhetstid var over.

Skandinavias vikinger var beryktet for sitt barbariske utseende og blodige plyndringer.

© Shutterstock

1. Kirken fordømte vikingene

Kristendommen fikk fotfeste i Norden fra rundt 900-tallet og gjorde slutt på vikingenes beryktede plyndringer.

Den kristne kirken fordømte vikingenes stadige tokt, der ofrene som regel var andre kristne. De nykristne nordboerne sluttet derfor med de blodige plyndringene og fant noe annet å leve av, i frykt for å ende i helvete.

2. Vikingene møtte sterkere motstand

Europas kongeriker vokste seg større og sterkere og gjorde vikingtoktene for risikable.

Tyske, franske og engelske konger bygde ut forsvarsanleggene sine og etablerte hærer med veltrente soldater som ble satt til å bekjempe vikingene i de mest utsatte byene.

Dermed fikk vikingene langt større problemer med å plyndre og erobre.

3. Frie bønder ble leilendinger

Maktforholdene endret seg og gjorde toktene lite attraktive. Mens Norden tidligere hadde vært befolket av mange frie, landeiende bønder, ble makt og rikdom samlet hos ganske få stormenn sist i vikingtiden.

De frie bøndene ble leilendinger, som ikke lenger hadde ressurser til å finansiere et skip eller være borte fra gården.