Jani Oravisjärvi, Suomen kansallismuseo/Shutterstock

Amatør finner sølvmynter fra Harald Blåtanns tid i Finland

Sølvsmykker og mynter slått av den legendariske danske vikingkongen dukket opp på en åker i Finland.

«Det mest spektakulære funnet jeg har gjort til dags dato.»

Slik beskriver amatørarkeolog Oskari Heikkilä de tolv sølvmyntene han fant på en åker ved den sørvestfinske byen Mynämäki i begynnelsen av mai.

Så snart Heikkilä skjønte hva han sto med, sluttet han å grave og tok i stedet kontakt med finske myndigheter for fornminner.

Lokale arkeologer ble tilkalt og gjennomførte prøvegravinger.

I alt ble det funnet 102 mynter, deriblant både islamske, angelsaksiske, bøhmiske og tyske samt 20–30 stykker bruddsølv.

Men det er de 12 vikingmyntene som har vakt særlig oppsikt. De viser seg å være fra 900-tallet e.Kr. og er slått av den danske vikingkongen Harald Blåtann. Tidligere er bare ganske få av Blåtanns mynter funnet i Finland.

Det at myntene lå tett i tett, viser at de trolig en gang har ligget i en skinnpung som har gått i oppløsning med tiden.

© Jani Oravisjärvi, Suomen kansallismuseo/Shutterstock

Funnstedet blir vernet

Åkeren hvor sølvmyntene ble funnet, er nå lagt inn i Finlands register over fornminner. Det betyr at fremtidige metalldetektorister ikke kan undersøke området eller grave der uten at de først har innhentet tillatelse til det hos den finske myndigheten for kulturminner.

Området omkring Mynämäki er kjent for bl.a. å romme flere andre funn fra jernalderen, og det er ikke usannsynlig at det kan bli gjort flere spennende funn fra jernalderen og vikingtiden ved grundigere utgravninger.