Amatørarkeolog finner stor vikingskatt på dansk øy

En amatørarkeolog med metalldetektor finner mynter og andre sølvgjenstander fra Harald Blåtanns tid.

Arkeologene fant blant annet tre mynter der den ene mynten er brettet sammen rundt de to andre.

Et jorde skjulte Harald Blåtanns mynter

En skatt som omfatter 550 sølvstykker er funnet på den danske øya Omø sør for Skælsør.

Ifølge Museum Vestsjælland har skatten i sin tid ligget samlet i en beholder, men nå lå den spredt over et område på ca. 25-30 meter i diameter. Flere århundrers pløying av jordet er årsaken til at beholderen ikke lenger eksisterer.

Amatørarkeolog fant vikingskatten

Amatørarkeologen Robert Hemming Poulsen var blitt sendt til øya for å legge fibernett da han en dag i september i stedet tok med seg sin metalldetektor og begynte å undersøke området for historiske funn.

Etter å ha søkt en stund, fant han flere stykker sølv og sølvmynter fra vikingtiden, og han fikk mistanke om at det måtte ligge flere fortidslevninger i bakken.

Derfor tilkalte han Museum Vestsjælland, som sendte flere arkeologer til øya. Sammen gravde de videre, og i helgen 24.-25. oktober fant de hele 550 små stykker sølvmynter, sølvbiter og et par hele sølvsmykker.

Vikingskatten inneholdt spor fra andre land

Skatten omfatter blant annet en såkalt Harald Blåtann-mynt fra mellom 975-980, som bærer motivet av et kors. Harald Blåtann valgte trolig dette motivet for å bevise at han hadde omvendt seg til kristendommen. Mynten er lagd av et så tyntskåret metall at korset på den andre siden kan anes gjennom den.

Harald Blåtann-mynten ble fremstilt mellom 974 og 983.

Museums Vestsjælland kaller skatten "stor i sitt slag", og den inneholder faktisk et bredt utvalg av gjenstander fra forskjellige opphavsland. I tillegg til Harald Blåtann-mynten fant arkeologene små biter av arabiske mynter, en del danske mynter og mynter fra England, Tyskland, Polen og Tsjekkia m.fl. Sølvsmykkene består blant annet av små biter armbånd og ringer.

Alle gjenstandene befinner seg nå på Museum Vestsjælland, der museets arkeologer ikke har avsluttet undersøkelsene av dem. Fagfolkene håper å avdekke flere sjeldenheter og overraskelser blant funnene.