Aprilsnarr: Nytt funn gjør vikingene til muslimer

I en vikingborg nær Køge i Danmark har arkeologer funnet en arabisk runetekst - og kanskje ruinene av Danmarks første moské. Funnet viser at islam eksisterte i Danmarl allerede for 1l00 år siden, uttaler forsker.

Runepinner ble brukt av vikingene da de skrev små beskjeder. En pinne som arkeologene nettopp har avdekket, bærer inskripsjonen "Allah u Akbar" – skrevet i runer.

Aprilsnarr!

I går på 1. april kom vi med en nyhet om at arkeologer hadde funnet ruinene av Danmarks første moské i en vikingborg. Vi kan ikke se bort fra at ruinene av en vikingmoské ligger skjult under dansk jord, men den er altså ennå ikke funnet. Gårsdagens artikkel var en aprilsnarr, men den får nå stå der likevel.


Runepinne har muslimsk inskripsjon

Danmarks første moské kan være bygd alt på 900-tallet. Dette er konklusjonen fra en gruppe forskere ved Aarhus Universitet som nettopp har innledet utgravingen av den 1100 år gamle ringborgen som ble funnet nær Køge i september 2014.
I ruinene av et langhus i borgens østlige ende har arkeologene funnet en såkalt runepinne med inskripsjonen “Allah u akbar” (“Gud er stor” på arabisk) skrevet med runer.

Kan ha vært selve moskéen

"Vikingene brukte runepinner da de skrev korte beskjeder, og den nyfunne pinnen viser tydelig at islam har vært til stede i Danmark minst siden 900-tallet", uttaler arkeolog Theodor Granzow-Busch, som leder utgravingen.

De foreløpige undersøkelsene har vist at bygningen der runepinnen ble funnet, er innredet markant annerledes enn de andre langhusene i borgen. Huset mangler eksempelvis – og til forskjell fra andre langhus – et rom til husdyr, og inngangen vender mot sør.

"Det er en nærliggende tanke at langhuset kan ha vært et muslimsk bedehus – altså en moské", uttaler Granzow-Busch, som likevel tilføyer at forskerne må foreta flere utgravinger før de kan konkludere entydig.

Beskyttet av leiesoldater

Hvem som eide runepinnen, vet forskerne foreløpig ikke. Et forslag går ut på at runene kan vært skrevet av en arabisk kriger i Harald Blåtanns hird. Den danske kongen fikk bygd flere borger på 980-tallet, og mange av dem ble bevoktet av utenlandske leiesoldater.

"Et mer kontroversielt forslag går ut på at runene kan vært risset av en vikingkonvertitt som hadde tatt islam til seg på en handelsreise til Midtøsten", uttaler Granzow-Busch.

Historikerne vet fra skriftlige kilder og arkeologiske funn at vikingene hadde nær kontakt med den muslimske verden. Den arabiske oppdageren ibn Fadlan beskrev blant annet en vikinggravferd på 920-tallet, og arabiske sølvmynter og smykker er blitt funnet mange steder i Norden.

Åpne for nye idéer

Den arabiske runepinnen er til nå den eneste av slitt slag, men funnet kommer ikke som noen stor overraskelse på Theodor Granzow-Busch. Vikingene hadde generelt et åpent sinn overfor fremmede skikker og religioner som de møtte på sine reise, forklarer han.

"Jellingesteinen forteller at Harald Blåtann kristnet danskene i år 966 - og det er ikke utenkelig at han også kan ha overveid islam. Og særlig med tanke på at et muslimsk kalifat ville vært en sterkt og fryktet alliert på 900-tallet," avslutter Granzow-Busch.