Ljósmynd/Lísabet Guðmundsdóttir

Arkeologer graver ut grotte fra vikingtiden

Menneskeskapt grotte er kanskje hjemsted for legendarisk fortelling fra vikingtidens Island.

Under en prøvegraving i 2018 fant arkeologer en liten menneskeskapt hule nær Oddi sørvest på Island. Nå har nye utgravninger avslørt en mye større grotte som vikinger hugget ut på midten av 900-tallet.

«Det er virkelig ingen måte å beskrive dette på. Størrelsen på disse konstruksjonene er så enorm at det ikke er funnet noe lignende fra denne perioden på Island», forklarer arkeolog Kristborg Þórsdóttir.

De mange menneskeskapte grottene ved Oddi kan ha hatt et religiøst formål for vikingene, mener forskerne. Andre steder på Island har arkeologer funnet grotter som ble brukt til å ofre hester, kyr og sauer. [En hule huset til og med et vikingskip] (https://historienet.no/sivilisasjoner/vikinger/vikingskip-funnet-i-islandsk-lavahule?).

Det er også mulig at den nye kjempegrotten er en såkalt oksehule (nautahellir). Vikingene hugget ut fjøs til oksene sine i Islands porøse undergrunn. Biskop Þorláks helgenlegender fra 1199 forteller om en slik hule som kollapset med tolv okser inni.

VIDEO: Se kjempegrotten i 3D

Utgravningen er et kappløp mot tiden

Arbeidet med å grave ut den store grotten skjer i et kappløp mot tiden fordi den skjøre sandsteinen som grotten er hugget ut i, konstant er i fare for å rase sammen.

«Denne klippen smuldrer opp foran øynene på oss. Vi har bare begrensede ressurser, og det er kanskje ikke mulig i det hele tatt å fortsette utgravningene neste år», forklarer arkeolog Kristborg Þórsdóttir.