Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Vikinggrav i Oslo

Betydningsfull viking lå gravlagt i hagen

Arkeologer i Oslo jubler etter funnet av en fornem vikinggrav som har ligget ubemerket i en tom hage i hundrevis av år. Det sjeldne gravfunnet kan være til stor hjelp for forskningen.

Det er ikke hver dag det dukker opp nye vikinggraver i Oslo. Men da arkeologer nylig undersøkte en hage før det skulle bygges der, viste det seg at den skjulte intet mindre enn en vaskeekte grav fra vikingtiden.

I graven lå de kremerte levningene av en mann, og sammen med den døde fant arkeologene blant annet kniver, restene av et skjold og en kappespenne.

«Den avdøde ser ut til å ha blitt gravlagt med et standardutvalg av gjenstander som normalt forbindes med menn som har eid en mellomstor eller stor gård, forklarer Ann Zanette Tsigaridas Glørstad ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Den avdøde må ha vært ganske betydningsfull og rik dersom han har eid en gård av den størrelsen.

Vikinggrav i Oslo

I forkant av en planlagt utbygging fikk arkeologene lov til å undersøke hagen for potensielle funn. Men at de fant en så stor vikinggrav, var litt av en overraskelse.

© Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Funnet kan gi oss helt ny kunnskap

«Å finne en godt bevart grav som denne er veldig spennende», forklarer Aina Margrethe Heen Pettersen fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

«Selv om det er funnet mange gjenstander fra vikingtidsgraver i Norge opp gjennom årene, er mange av disse oppdaget og gravd ut av antikvitetssamlere og privatpersoner på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet uten skikkelig dokumentasjon.»

Det nye funnet kan derfor få stor betydning for arkeologene, som nå får sjansen til å tilegne seg ny kunnskap om begravelsesritualer og vikingsamfunnet i Oslo.