Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vikinggrav Norge

Familie lette etter savnet ring: Fant vikinggrav i hagen

På en liten norsk øy forsøkte en familie å finne en savnet ring med en metalldetektor. Det apparatet endte opp med å pipe over, var i stedet det første beviset på at øya en gang var bebodd av vikinger.

På øya Jomfruland i Kragerø mistet familien Aasvik nylig en gullring. Heldigvis hadde de en metalldetektor, og familien gikk på jakt i hagen der de trodde ringen kunne ha blitt mistet.

Men da metalldetektoren begynte å pipe og familien satte i gang med å grave, var det ikke en gullring som dukket opp, men to godt bevarte spenner som trolig er nesten 1200 år gamle og har tilhørt en kvinne.

Familien kontaktet straks de lokale myndighetene for å melde fra om funnet, som nå vekker jubel blant lokale arkeologer.

Arkeolog Vibeke Lia forteller: "Så vidt jeg vet, er dette det første håndfaste funnet vi har fra vikingtiden på Jomfruland."

Stammer sannsynligvis fra en kvinnegrav

Hittil har arkeologene bare kunnet gjette seg til at Jomfruland, en liten øy i Kragerøskjærgården, også var bebodd i vikingtiden.

Med funnet av spennene, som ut fra stilen kan dateres til rundt 800 e.Kr., er det mulig å fastslå at det bodde mennesker på Jomfruland også i vikingtiden.

Lia antar at gjenstandene stammer fra en ca. 1200 år gammel vikinggrav, og ut fra stilen er det sannsynlig at den avdøde var en kvinne.

Graven kan ha fått ligge urørt fordi den befinner seg under et stort tre i familiens hage. Lia vil imidlertid ikke sende et utgravningsteam til Aasvik-familiens hage av den grunn:

"Hvis det er en grav, er den fredet. Vi vil heller prøve å finne ut mer på andre måter", avslutter arkeologen.

Vikingspenner, Jomfruland, Norge.

De to spennene har trolig tilhørt en vikingkvinne som ble gravlagt rundt år 800 e.Kr.

© Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune