Gjelledstadstory.no
Gjellestadskibet, vikingeskib, gravhøj

Gjellestadskipet overrasker forskerne

Utgravingen av det første norske vikingskipet på 100 år hoster opp ny kunnskap. Gravhaugen som det ligger i er full av spennende nyheter.

På Gjellestad i Halden er norske arkeologer i ferd med å grave ut det såkalte Gjellestadskipet.

De første analysene av jordbunnen avslører nye sider av vikingenes hverdag.

“Begravelsen foregikk ikke ved at man bare slepte et skip på land og skyflet jord over det. Her kan vi se at det øverste jordlaget ble omhyggelig fjernet og området gjort klart”, forklarer arkeolog Lars Gustavsen fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Kort, Gjellestadskibet

Gravhaugen med Gjellestadskipet ligger i Halden kommune.

© Shutterstock

Byggematerialene ble hentet langt unna

Analysene viser at Gjellestadskipet er dekket med grastorv som ble hentet langt unna gravhaugen. Bare det å lage haugen må ha krevd flere ukers arbeid og også omhyggelig planlegging, vurderer forskerne.

Gjellestadskipet er foreløpig datert til “en gang etter år 732”, da treverket i skipet ble felt.

De norske arkeologene tror derfor at skipet ble plassert i gravhaugen omtrent samtidig med de to andre skipsgravene Oseberg (år 820) og Gokstad (slutten av 800-tallet).

Utgravingen av Gjellestadskipet har sin egen hjemmeside: Gjellestadstory.no. Den byr på en fem minutter lang video om områdets historie. Her får du de 60 sekundene om gravhaugen og skipet fra vikingtiden.

Fartøyet var mindre enn Osebergskipet

Stort sett alt treverket har råtnet bort, men den fremste delen av Gjellestadskipets svære kjøl er så intakt at årringene gir de første indikasjoner på når en mektig viking ble stedt til hvile i det.

Skipets størrelse vurderes å være “litt kortere og smalere enn Oseberg- og Gokstadskipene” (21,5 og 23,8 meter).

Mens skipssidens planker for lengst har forsvunnet, sitter rustne jernnagler fortsatt på sin opprinnelige plass nede i jorden og avslører hvordan Gjellestadskipet så ut.