Godt bevart vikingsverd funnet i Lesja

Høyt til fjells har en gruppe jegere gjort et overraskende funn i Oppland: et vikingsverd. Sverdet er i overraskende god stand etter å ha ligget ute i all slags vær i rundt tusen år.

Et svært godt bevart vikingsverd er funnet i Oppland.

© Espen Finstad, Secrets of the Ice/Oppland Fylkeskommune

En gruppe reinsdyrjegere fikk seg litt av en overraskelse da de var på jakt rundt tre timers gange fra nærmeste vei.

Her fant de et vikingsverd av jern – hele 1640 meter over havets overflate.

Sverdet stammer sannsynligvis fra mellom år 850 til 950, og foruten å være svært godt bevart, så er det også uvanlig at det er funnet så høyt til fjells.

Området undersøkt med metalldetektor

Jegerne tok kontakt med en lokal arkeolog, som kontaktet fylkesarkeologen i Oppland, Espen Finstad.

Jegerne hadde ikke registrert en GPS-posisjon av funnstedet, men ved hjelp av bilder av landskapet kunne de raskt lokalisere det igjen.

Arkeologer undersøkte området i en radius på 50 meter fra sverdet med metalldetektorer, men de fant ikke annet enn sverdet.

Bevart på grunn av kulden

Stedet der sverdet ble funnet er dekket av snø og is det meste av året, så sverdet har vært godt beskyttet, selv om det har ligget på bakken og ikke vært gravd ned.

Den imponerende standen skyldes sannsynligvis en kombinasjon av jernets kvalitet, høyden det ble funnet på og de kalde temperaturene.

Fylkesarkeolog i Oppland, Espen Finstad, sier til NRK at sverdets eier sannsynligvis har omkommet på fjellet. Og legger til at hvis bare eieren hadde gått et par hundre meter lenger øst, så hadde nok kroppen blitt liggende i isen og bevart for ettertiden – akkurat som mumien Ötzi, som ble funnet ved den italiensk-østerrikske grensen.

Sverdet har trolig hatt et grep av enten bein, tre eller lær, men det er ikke lenger bevart.