Hvilket språk snakket vikingene?

Hvor mye har skandinavenes språk endret seg siden vikingtiden, og ville vi forstått en viking i dag?

Vikingene snakket forskjellige dialekter

På 1100-tallet fastslo den islandske lovsamlingen Grågås at alle nordiske folkeslag snakket samme språk - nemlig "dansk tunge".

Historikerne vet imidlertid i dag at språket varierte i de forskjellige landene.

Danskene og svenskene snakket dialekten østnordisk, mens folk i Norge brukte den vestnordiske varianten.

Rundt år 1000 var norrønt det mest utbredte europeiske språket - fra Vinland i Amerika til Volga i Russland.

Men etter hvert som skandinavenes makt ble svekket, mistet språket sin kraft. I stedet begynte språk fra sørligere land å påvirke skandinavene.

Med tiden utviklet språkene seg til dagens varianter, som ikke har mye felles med vikingenes.

Vikingene snakket litt som islendingene gjør

Bare på Island blir det i dag snakket et språk som minner om vikingenes talemål.

På grunn av øyas beliggenhet i den nordlige delen av Atlanterhavet, har ikke islandsk vært utsatt for like mye ytre påvirkning som norsk, dansk og svensk.

Dagens islendinger vil dermed kunne lese og forstå en norrøn tekst fordi den i stor grad minner om dagens islandsk både når det gjelder stavemåte, ordstilling og ordenes betydning.