Konserveringscenter Vejle
Gullamulett med Odin

Hvor fikk vikingene gudene sine fra?

Hvem kom først – vikingene eller gudene deres? En nylig funnet gullskatt gir et overraskende innblikk i vikingenes gudeverden, som trekker tråder langt tilbake i tiden.

Vikingguder som Odin og Tor eksisterte lenge før nordboerne dro på sine første vikingtokter. Det viser funnet av en stor gullskatt som ble gjort i desember 2020 på et jorde utenfor Jelling på Jylland.

Det enorme funnet på 945 gram gull stammer fra omkring år 500 – altså flere hundre år før vikingtidens start – og inneholder flere runde gullamuletter med mytologiske og religiøse motiver.

Gullskatt funnet i Jelling.

Gullskatten fra Jelling består av 22 gjenstander, som samlet veier nesten en kilo.

© Konserveringscenter Vejle

Blant dem er avbildninger av en mann som ifølge eksperter er guden Odin. Tidligere er lignende amuletter fra samme periode funnet med motiver av bl.a. gudene Tyr og Balder.

Funnet bekrefter dermed at de nordiske guder ble dyrket allerede i jernalderen (ca. 500 f.Kr.-750 e.Kr.).

Odin og Tor var tyskere

Sannsynligvis har de oldnordiske gudene røtter i en tidlig germansk mytologi; f.eks. opptrer varianter av Odin også i jernalderens England og Tyskland, hvor de germanske stammene kjente den mektige guden under navnene Woden og Wodan.

Gullamulett med Odin

Personen på gullamuletten forestiller trolig Odin med guden Balders hest.

© Konserveringscenter Vejle

En Odin-lignende gud er imidlertid også kjent fra tidlig keltisk kultur, hvor guden Lugus også var enøyd og ble assosiert med ravner og spyd.

På samme vis ble også Tor dyrket rundt om i Nord-Europa lenge før vikingtiden. Så tidlig som i det 1. århundret e.Kr. forteller romerske kilder om germanske soldater i Romas hær som dyrket en variant av tordenguden.