Tom Jersø/Shutterstock
viking shield reconstruction

Hvordan så vikingskjoldene ut?

Rekonstruksjoner av vikingskjold viser at en de ellers ganske tynne og skrøpelige skjoldene ble mer robuste når de ble kledd med diverse dyreskinn.

Arkeologer har bare funnet få skjold fra vikingtiden fordi datidens treskjold som regel råtnet bort etter kort tid i jorden. De skjoldene som har overlevd tidens tann viser at vikingene var utstyrt med runde skjold med en diameter på 75-90 cm.

Skjoldene var laget av tynne planker av forskjellige tresorter, og rekonstruksjoner har vist at de fliser ganske lett når de blir truffet av sverd eller øks. For å gjøre skjoldene mer hardføre kledde vikingene dem med dyrehuder.

Når hudene tørket, krympet de og trakk treplankene sammen. Dette gjorde dem mer robuste.

Analyser foretatt av forskere fra bl.a. Aarhus Universitet har vist at skjoldene var kledd med lamme- eller hjorteskinn på for- og baksiden. Skjoldets kanter var tynnest og ble kledd med tykt, robust kalveskinn.

Noen av de arkeologiske skjoldfunnene har små rester av maling som viser at skjoldene har vært malt. Dette blir også bekreftet av uthogde og malte bildesteiner fra vikingtiden som viser gammelnordiske scener.

De fleste skjold ble antakelig malt i bare én farge mens noen også fikk malt forskjellige mønstre – f.eks. et kors eller et solhjul.

VIKINGENES VÅPEN:

  • SPYDET var vikingens viktigste våpen i krig og ble brukt som enten stikk- eller kastevåpen.
  • SVERDET var dyrt å fremstille og var derfor forbeholdt de rikeste. Våpenet kunne være opptil 90 cm langt.
  • ØKSEN var et populært valg blant vikingene. De største kampøksene ble svingt med to hender i kamp.