Shutterstock

Hvorfor forlot vikingene Grønland?

Arkeologer har funnet ruiner av over 600 gårder på Grønland som ble forlatt av nordboene. Men hvorfor ble de ikke på øya i Nord-Atlanteren?

Ifølge islendingesagaene seilte 25 vikingskip i år 985 fra Island for å kolonisere Grønland.

Etterkommerne deres levde i århundrer på den store øya, inntil de tilsynelatende plutselig forlot sine grønlandske boplasser på 1400-tallet. Siden har historikere diskutert årsaken til koloniens kollaps på Grønland.

De siste års forskning tyder på at nordboerne bukket under for et sammenfall av flere skjebnesvangre omstendigheter.

F.eks. viser analyser av sedimenter fra grønlandske bukter at temperaturen falt drastisk omkring år 1250. Buktene frøs til og gjorde det vanskelig å seile samtidig med at det ble voldsom blåst om somrene.

De harde tidene forutsatte at man hadde store lager av ved og mat og gjorde det vanskelig å opprettholde kolonier.

Samtidig mistet nordboerne en av sine viktigste inntekter da europeerne begynte å miste interessen for grønlandsk hvalrosstann.

Nå kjøpte de heller elfenben. Dermed stilnet skipstrafikken til Grønland, og nordboerne ble etter hvert mer isolert.

Etter alt å dømme foregikk avreisen fra Grønland på udramatisk vis og i små grupper. Undersøkelser av skjeletter fra gravplasser viser at det ble færre unge nordboer. Dette tyder på at de unge forlot Grønland først.

Formentlig reiste de til Island eller Norge, der de hadde gode muligheter for å få jord etter svartedaudens herjinger i Europa på 1300-tallet.