O. Vaering/Bridgeman Images

Hvorfor forlot vikingene Vinland?

Sagaer forteller oss at vikinger seilte til Nord-Amerika og bosatte seg i det nye landet. Det er derimot ikke helt klart hvorfor vikingene forlot området igjen.

Ifølge Eirik Raudes saga seilte viking­en Leiv Eiriksson til Nord-Amerika rundt år 1000 og grunnla en bosetning der.

En annen saga – Grønlendingenes saga – forteller at andre nordboere også dro til det nye landet, som de ga navnet Vinland.

Med utgangspunkt i sagaene kom norske arkeologer på 1960-tallet frem til at Vinland etter alt å dømme lå på øya Newfoundland.

Her har arkeologer siden gjort flere funn som bekrefter at 80−90 europeere holdt til der i den perioden som er omtalt i sagaene.

Forskerne har bl.a. funnet jernspiker, glassperler og flere bygningsrester.

Det er uklart hvorfor vikingene forlot Vinland.

Sagaene forteller at noen vikinger kom i kamp mot indian­ere, men det er lite sannsynlig at de innfødte kan ha fordrevet nordboerne.

Ifølge forskere var indianerne i Vinland for få til å utgjøre noen trussel.

Den egentlige årsaken til at viking­ene reiste var trolig at nordboerne aldri hadde til hensikt å slå seg ned i Vinland for alltid. Arkeolog­ene har f.eks. ikke funnet spor etter jordbruk eller husdyr, og bygningene som er funnet ligger nærmere hverandre enn de ville ha gjort hvis bosettingen skulle ha vært permanent.