Knut den mektige : Yngstesønnen ble konge av Nord-Europa

Knut ble konge av store deler av det nordlige Europa, og i rikene hans hadde både kultur og handel gode vilkår. Men vikingkongen måtte kjempe hardt for å nå maktens tinde.

Befolkningen i Norge mottok Knut som en befrier da han i 1028 invaderte riket.

Sommeren 1013 seilte den danske vikingkongen Svein Tjugeskjegg mot England med en mektig invasjonsstyrke. Målet var å velte den engelske kong Ethelred 2. og erobre øyriket.

Da den skandinaviske flåten gikk i land i det nordøstlige England, la Ethelred på flukt til Normandie og overlot makten til Svein Tjugeskjegg.

I den danske kongens følge befant hans nest eldste sønn seg, 18 år gamle Knut.

Tjugeskjegg satt bare på tronen i noen få måneder, og allerede samme vinter døde kongen brått og uventet. Hans eldste sønn, Harald, ble kronet til konge av Danmark.

Lillebroren, prins Knut, sto på det tidspunktet i spissen for sin avdøde fars invasjonsstyrke og lå an til å arve England.

Før Knut kunne innta den engelske tronen, kom den detroniserte Ethelred tilbake med en stor hær for å gjenvinne sitt tapte rike.

Fikk brorens flåte

Unge Knut hadde ikke noe annet valg enn å flykte til Danmark. Her oppsøkte han storebroren i håp om at de to brødrene kunne regjere Danmark sammen. Men det inngikk ikke i Haralds planer:

«Jeg gleder meg over din ankomst, kjære bror, og setter pris på at du besøker meg.

Men det faller meg tungt for brystet å høre hva du sier om delingen av riket. Arven som vår far med ditt samtykke har overgitt meg, er det jeg som styrer.

Det smerter meg å høre at du har mistet din arvelodd, som var større enn denne, og jeg er beredt til å hjelpe deg.

Men riket mitt vil jeg ikke dele», skal Harald ifølge et æresskrift fra 1043 ha forklart sin yngre bror.

For å unngå en borgerkrig mot sin bror gikk Harald med på å låne Knut flåten sin slik at han kunne ta opp kampen med Ethelred.

Sommeren 1015 satte Knuts flåte på 200 langskip og rundt 10 000 mann seil mot England.

«På dette store toktet var ikke en eneste trell. Ei heller menn befridd fra trelldom. Ingen av dårlig herkomst og ingen som var svekket av alderdom.

Alle var edle og sterke menn i sin beste alder. Alle var klar for enhver form for kamp. Og alle var så raske at de gjorde selv rytteres fart til latter», heter det i beskrivelsen i æresskriftet.

Engelsk konge døde

Etter mer enn ett år med blodige slag og beleiringer inngikk Knut i oktober 1016 en avtale med den avdøde Ethelreds sønn Edmund Jernside.

De to unge prinsene delte England mellom seg så Knut skulle herske nord for elven Themsen, mens Edmund Jernside fikk lov til å regjere områdene mot sør.

Bare en måned senere døde Edmund imidlertid, og et raskt strategisk ekteskap med Ethelreds enke sørget for at Knut snart hersket over alle deler av England.

Men vikingkongen var ikke fornøyd. Og da storebror Harald døde i 1018, dro den engelske kongen til Danmark, der han snart lot seg krone til konge av Danmark under navnet Knut 2.

Etter kroningen dro Knut tilbake til England, og de norske og svenske kongene Olav Haraldsson (senere «den hellige») og Anund Jakob, prøvde å utnytte Knuts fravær til å innlede flere angrep på Danmark.

Også Knuts betrodde stedfortreder på den danske tronen forsøkte å tilrane seg makten, men Knut dro tilbake til Danmark og feide all motstand til side.

Stedfortrederen ble straffet en tidlig morgen i en kirke i Roskilde, der han ble drept av Knuts menn.

Knut ble bare 40 år

De to opportunistiske kongene av Norge og Sverige ble satt på plass i 1026 i et slag i Skåne, og to år senere invaderte han og vant Norge.

Knut var nå den mektigste mannen i Nord-Europa. Og da paven året etter kronet den tyske grev Konrad til tysk-romersk keiser i Roma, gikk Knut side om side med Europas mektigste mann i prosesjonen. På vei hjem fra Roma kunne Knut i et brev proklamere at han nå var konge av England, Danmark, Norge og deler av Sverige.

Bare 40 år gammel døde Knut i 1035 og ble begravd i Englands daværende hovedstad Winchester.

Før sin død hadde kongen utvidet sitt allerede store rike til også å omfatte Island og Skottland – og dermed kjempet seg til en plass i historiebøkene som hersker over et av de største nordiske imperiene.

De samme historiebøkene beskriver i dag Knut 2. som en klok og fremgangsrik konge.

Med sverd og strategiske allianser skapte han et imperium der undersåttene opplevde stor kulturell og økonomisk fremgang.