Pixabay
tal matematik

Kunne vikingene regne?

Vikingene var driftige og fremgangsrike handelsfolk. De har uten tvil vært i stand til å foreta de beregningene som var nødvendige for ikke å bli tatt ved nesen.
Men vikingene hadde ikke noe tallsystem, og har trolig brukt småsteiner til å legge sammen og trekke fra – slik blant andre romerne hadde gjort lenge før dem. Mengdeangivelsen ble skrevet ned med tegn som minnet om romertall, der hvert tegn sto for et bestemt antall.
Vikingenes skrifttegn, runene, ble ikke brukt til å angi tall og mengder. I de senere islandske sagaene fra 1200-tallet ble tall skrevet med bokstaver, men de er muligens lagt til senere. Det er likevel sannsynlig at forfatterne har brukt vikingenes tallsystem – ellers ville de nok ha brukt de arabiske tallene som i samme periode bredte om seg i hele Norden, og som vi bruker i dag.
Den danske kong Valdemar Seier ville i 1231 få orden på skattegrunnlaget sitt, og fikk embetsmenn til å skrive ned verdien på alle frie danske menns faste eiendom med arabiske tall. Det hadde ikke vært mulig hvis de hadde brukt vikingenes bokstavtall.