Wayne Southwell/Mikkel Juul Jensen/HISTORIE/Shutterstock

Legendarisk vikingby kan være funnet i Polen

Da en polsk arkeolog skulle utforske et henrettelsessted på øya Wolin, forventet han å gjøre utallige makabre funn. I stedet kan han ha funnet løsningen på en av vikingtidens største gåter.

Den myteomspunne vikingbyen Jomsborg er nevnt i flere av de islandske sagaene og skulle etter sigende ha blitt bygget av Harald Blåtann på en øy i Østersjøen rundt år 960. Men til tross for flere hundre års arkeologisk arbeid har det ikke vært mulig å finne bevis på byens eksistens – før nå.

På den polske øya Wolin har arkeologen Wojciech Filipowiak nettopp funnet noe brent treverk fra 900-tallet, som tyder på å ha vært en del av et forsvarsverk.

Filipowiak var ikke på jakt etter vikinger i det hele tatt. Han gravde i stranden på Wolin fordi den lokale regjeringen har planer om å bygge et observasjonstårn på den såkalte Hangman Hill. Området ble brukt som henrettelsessted, skafott og kirkegård i århundrer. Det var egentlig denne skumle fortiden Filipowiak skulle avdekke.

Arkeologen mener at han har løst et av vikingtidens største mysterier i stedet.

Jomsborg gullplate

Denne gullplaten ble funnet i Sverige i 2014 og skal etter sigende stamme fra 900-tallets Polen. Den nevner både Harald Blåtann og Jomsborg.

© Tomasz Sielski

Sagaenes elskede jomsvikinger

Wolin har vært ansett som et av de mest sannsynlige stedene for Jomsborg i årevis. Øya var en del av Tyskland fra 1871 til slutten av andre verdenskrig, og nazistenes arkeologer lette igjennom øya etter den legendariske vikingbyen på 1930-tallet, men uten resultat.

Mens lokalstyret på Wolin ofte har skildret øya som det historiske arnestedet for Jomsborg, har mange historikere faktisk vært av den oppfatning at byen bare var skapt av forfatterne av sagaene.

Det er mange sagn knyttet til de såkalte jomsvikingene fra øya; en slagkraftig og strengt disiplinert vikingbande som skal ha operert på Østersjøen og i Skandinavia på 900-tallet.

Jomsborg Harald Blåtann

Ifølge sagaene flyktet Harald Blåtann til Jomsborg etter at han ble dødelig såret under sønnen Svein Tjugeskjeggs opprør. Harald døde på øya, og derfor står det i dag en minnestein til ære for kongen på Wolin. Den er skrevet på både dansk og polsk.

© Wikimedia Commons

Historiene om disse barske vikingene og leiesoldatene blander fritt historiske begivenheter med sagnfortellinger. Jomsvikingen Palnatoke nevnes for eksempel ofte i sagaene og skal blant annet ha drept Harald Blåtann ved å skyte en pil opp i baken hans slik at den kom ut gjennom munnen.

Men med det nye funnet har Jomsborg beveget seg litt lenger bort fra sagnene og nærmere virkeligheten.

Vikingtidens New York

Ifølge de gamle sagaene var Jomsborg vikingenes maktsentrum i det baltiske området. Karolina Kokora, direktør for Wolins historiske museum, beskriver byen som et «middelaldersk New York på Østersjøen».

Det var et travelt handelssenter med en mangfoldig befolkning bestående av vikinger, germanere og slavere. Byen hadde en formidabel festning og en lang molo med plass til adskillige vikingskip.

Byen hadde imidlertid en utsatt posisjon og ble beleiret og ødelagt flere ganger. Først av den dansk-norske kong Magnus den gode i 1043, og i 1185 ble byen tilsynelatende jevnet med jorden av den danske biskopen Absalon. Fra da av forsvinner festningsbyen fra de historiske kildene.

Selv om ytterligere analyser og forskning er nødvendig for å fastslå om dette virkelig er den legendariske byen, mener Filipowiak at det allerede er «80 prosent sikkert» at dette er stedet.

«Debatten om Jomsborgs plassering – eller om den virkelig har eksistert – har vært veldig lang. Forhåpentlig kan jeg bidra til å avslutte den», sier Filipowiak til slutt.