Landnámsskáli í Stöð/ Wikimedia Commons & Shutterstock
Vikingaskepp avbildning Island

Mikro-vikingskip er Islands eldste avbildning

I 874 e.Kr. opprettet norske vikinger de første permanente bosetningene på Island. Nå har arkeologer funnet en liten stein med et bilde av et vikingskip innrisset – og den er 74 år eldre.

De siste somrene har arkeologer jobbet med utgravningen av et langhus fra vikingtiden utenfor byen Stöðvarfjörður på det østlige Island.

Langhuset ligger ved utgravningsstedet Stöð, og analyser tyder på at det ble bygget rundt 800 e.Kr. - ca. 74 år før de første faste bosetningene på Island. Selve huset har en enorm historisk verdi, men inne viser det seg nå at det er flere utrolige funn.

Innebygget i en av veggene i langhuset fant arkeologene en liten stein.

Ved første øyekast så den ikke ut som noe spesielt, men ved nærmere ettersyn har en av husets beboere risset inn en liten tegning i steinen, som kan vise seg å være den eldste avbildningen som noen gang er funnet på Island.

Aske og karbon-14 beviser tidlig opprinnelse

Det har ikke vært vanskelig for arkeologene å bevise at langhuset utenfor Stöðvarfjörður er eldre enn de eldste faste bosetningene på Island.

Vikingene begynte først å bosette Island permanent i 874 e.Kr., etter at Ingolv Arnesson ankom øya fra Norge. Men de to langhusene som er funnet, ligger begge under et lag av vulkansk aske som stammer fra 869–873 e.Kr.

I tillegg til asken kan karbon-14-datering av treverk fra trehusene avsløre at de ble bygget rundt år 800 e.Kr.

«Min teori er at det eldre langhuset var en sesongbasert jaktleir som ble drevet av en norsk høvding som arrangerte turer til Island for å hente verdigjenstander og bringe dem tilbake over havet til Norge», forteller Bjarni F. Einarsson, arkeologen som har ansvaret for utgravningen.

I 2019 konkluderte DNA-analyser med at det fantes en nå utdødd hvalrossart på Island under blant annet vikingtiden. Forskerne mener at de norske vikingene dro hit for å jakte på disse hvalrossene.

En av disse vikingene skar tilsynelatende ut et lite bilde av et skip i en stein og gjemte den i huset. Denne typen utskjæring er kjent fra mange andre steder i Norden, men dette er utvilsomt Islands eldste.

Arkeologer har gravd ut restene av et langhus siden 2015. De har også funnet spor etter en skipsgrav og andre strukturer i området.

© Bjarni Einarsson