Norsk ektepar fant viking i hagen

De ville egentlig bare lage et tilbygg til huset sitt, men plutselig sto de midt i en vel 1000 år gammel grav. Arkeologene beskriver graven og dens flotte innhold som svært sjelden.

Vikinggrav Norge
© Joakim Wintervoll

Et ektepar i Setesdal hadde egentlig planer om å bygge et lite tilbygg til huset sitt i sommer. Men det må vente. Da ektemannen Oddbjørn Holum Heiland begynte å grave i jorden, støtt han på en stor, avlang stein rett under det øverste jordlaget.

Han tenkte ikke mer over det, bare fjernet steinen og fortsatte med gravemaskinen sin.

Men så så han plutselig at det dukket frem noe metall:

«Jeg kikket på det og tenkte at dette ligner veldig på et sverdblad. Og da jeg tømte skuffa på gravemaskinen, datt håndtaket på sverdet ut», forteller han til sciencenorway.no

Setesdal ligger vel 100 km nord for Kristiansand. Fylkets arkeologer ble tilkalt, og snart viste det seg at Heiland ikke bare hadde funnet et sverd, men en hel vikinggrav i familiens hage.

Graven inneholdt mye mer enn et sverd

Da arkeologene så på sverdet, var det ikke vanskelig å datere det på grunn av dets spesielle utforming. Bladet på sverdet er 70 cm langt, men det er spesielt håndtaket som er spesielt. Det er produsert i en stil som var på moten på slutten av 800-tallet og begynnelsen av 900-tallet.

«Det er et svært sjeldent funn, veldig spennende», sier arkeolog Joakim Wintervoll, som var en av de første som fikk se det.

Etter at sverdet ble funnet, begynte arkeologene å grave dypere i ekteparets hage, og det ble raskt klart at det måtte være et vikinggravsted.

Graven i Setesdal inneholdt blant annet også en lanse, forgylte glassperler, en beltespenne og en bronsebrosje. Brosjen har blitt brukt til å holde en kappe på plass og forestiller et dyr – noe som var typisk for vikingene.

Vikinggrav Norge

Sverdet var i to deler, men bortsett fra det i god stand.

© Joakim Wintervoll

«Det er svært sjelden vi oppdager våpengraver fra vikingtiden. Denne graven er rikere enn vi er vant til, og gjenstandene er bedre bevart», sier Jo-Simon Frøshaug Stokke, arkeologen ved Kulturhistorisk museum i Oslo som har bistått Wintervoll i undersøkingen.

Arkeologene er ikke i tvil om at smykkene har tilhørt en mann.

«Når vi ser våpen, tenker vi mann, og når vi ser smykker, tenker vi kvinne. Men det er en moderne oppdeling», sier Stokke. «Vikingene likte å bruke smykker. Det er slett ikke unikt å finne smykker i en mannsgrav.»

Vikinggrav Norge

Steinen som dekket graven, er ca. 50 x 100 cm. Våpenet lå rett under steinen, så det har trolig ligget urørt i mer enn 1000 år.

© Joakim Wintervoll

Graver skulle vise hvem som hadde rett til jorden

Graven var ikke umiddelbart spesielt stor, men gravsteinen har en viss størrelse. En grav som denne skulle vise at menneskene som bodde her, hadde en lang familiehistorie i området og derfor et naturlig krav på jorden.

Arkeologene vet at det i vikingtiden var en samling av mindre gårder 100–150 meter fra graven. Den kan derfor være anlagt til minne om en av gårdenes eiere.

Setesdalsgraven bærer ingen spor av en haug, som ellers ses på toppen av mange vikinggraver, men den avlange steinen kan opprinnelig ha stått oppreist og dermed vært synlig i landskapet.

Det eneste arkeologene ikke har funnet i graven, er et skjelett, som blant annet kunne si noe om alderen på den gravlagte. Derfor har de tenkt å fortsette utgravingen neste uke.

Men funnene kan tyde på at personen har blitt kremert, så arkeologene forventer ikke å finne knokkelrester.

«Det meste av det organiske materialet er sannsynligvis borte, men vi håper vi kan finne en liten knokkel», sier arkeolog Jo-Simon Frøshaug Stokke.