Emma Norbakk
Vikinggrav Norge perler

Norsk vikinggrav er enda mer interessant enn først antatt

Nylig fant et norsk ektepar en vikinggrav med blant annet et sverd i hagen sin. Nå har arkeologer konstatert at graven var fylt til randen med blant annet smykker, draktspenner og en såkalt kosestein.

Forrige uke skrev vi her på HISTORIE om et ektepar i Setesdal som fant en viking i hagen sin da de var i gang med å bygge ut huset sitt.

Arkeologer ble tilkalt og konstaterte at graven inneholdt et sverd fra vikingtiden, en lanse, biter av spenner og forgylte perler. Et imponerende funn i seg selv, og arkeologene trodde ikke de kunne forvente å finne stort mer. Men det måtte selvfølgelig gjennomføres en reell arkeologisk utgravning.

Det viste seg raskt at de hadde undervurdert gravens omfang fullstendig.

«Det var veldig spesielt å sitte der og skrape og skrape, og det kommer bare mer og mer ting frem. Vi holdt på til kl. åtte om kvelden den første dagen», forteller Jo-Simon Frøshaug Stokke fra Kulturhistorisk museum i Oslo til Sciencenorway.no

Arkeologene fant blant annet en øks og et skjold, samt flere kniver. Sammen med lansen og sverdet utgjør funnet et fullt våpensett til en kriger.

Og så fant de masse smykker – også mange som tyder på at graven ikke bare er anlagt til en mann.

Funn tyder på både en mann og en kvinne

Selv om menn også brukte smykker og spenner i vikingtiden, inneholdt graven flere store, ovale spenner som kan ha blitt brukt til stakker.

«Vi fant hele fire av disse, og det er ikke vanlig», sier Stokke. «Menn kan ha brukt dem, men de er først og fremst assosiert med kvinner.»

Noen av smykkene har til og med blitt lagt i graven i et smykkeskrin av tre – hvor det meste av treverket imidlertid har smuldret bort.

Arkeologene fant ingen knokler, sannsynligvis fordi likene ble brent. De anser det imidlertid som sannsynlig at dette kan ha vært en dobbeltgrav der et ektepar ble gravlagt.

Vikinggrav Norge skjold

Arkeolog Emma Norbakk hjalp til med utgravningen. Her ser vi henne med skjoldbulen fra et gammelt vikingskjold som arkeologene fant under utgravningen.

© Jo-Simon Frøshaug Stokke

Vikingpar kan ha vært del av et jernaristokrati

De nye funnene betyr at graven nesten til forveksling ligner to–tre graver fra vikingtiden, som ble oppdaget bare noen få hundre meter unna på begynnelsen av 1900-tallet.

«De er helt identiske med den vi nettopp har gravd ut, forskjellene er minimale. De har samme type sverd, samme type spenner, glassperler. Og det ser ut til at det er lagt ned et identisk sett med gravgjenstander her», sier Stokke.

Graven i ekteparets hage er derfor en del av et sett med rike graver i Setesdal. Arkeologene arbeider nå med tanken om at det en gang eksisterte et lite aristokrati i dette området, som ble rike på å utvinne jern.

Noen av de største naturlige forekomstene av jern fra vikingtidens Norge fantes i en dal ikke langt fra gravene. Og historikerne vet at det var mye penger å tjene på å eksportere jern til England og det nordlige Europa.

Alle gravene bærer preg av uvanlig rikdom, men det er spesielt mønsteret som går igjen, som er interessant for arkeologene:

«Medlemmene av dette aristokratiet skulle åpenbart begraves på en helt bestemt måte», sier Stokke.

Det var mye annet i den nyfunne graven, blant annet en sigd og to spinnehjul, og i den litt mer spesielle avdelingen en såkalt kosestein – en rund stein som ikke har annen funksjon enn at den er glatt og god å holde i hånden. Det er funnet kosesteiner i flere vikinggraver, men det er likevel et ganske spesielt funn.

Etter den hektiske utgravningen ligger de mange rikdommene nå omhyggelig pakket inn og i kasser på vei til Kulturhistorisk museum i Oslo.