Birgit Maixner, NTNU Science Museum

Norsk vikingskatt skulle brukes til shopping

En viking fra Norge gjemte reisevalutaen sin under gulvplankene for 1100 år siden, viser nærmere undersøkelser av det såkalte Stjørdalsfunnet.

Norske arkeologer har offentliggjort sin rapport om skatten fra vikingtiden som ble funnet i Stjørdal nær Trondheim i 2021.

Skatten består av ikke færre enn 46 gjenstander fremstilt av vikingenes høyt elskede sølv.

Hals- og armringer i sølv og sølvmynter utgjør størstedelen av funnet. Eieren har sannsynligvis vært en rik kjøpmann eller en av vikingenes stormenn som har begravd formuen under gulvplankene sine i urolige tider.

Armringer av sølv var vikingenes mest gangbare valuta. Ringene ble knekt i mindre biter slik at sølvet kunne veies på en vekt. Og skatten består nettopp av mange knekte smykker. Faktisk er bare 2 av de 46 gjenstandene hele.

Klippesølv var vikingenes dollar

Oppdelingen av skatten i mindre biter, såkalt hakket sølv eller klippesølv, kan ha skjedd i forkant av en lengre handelsreise, mener ekspertene:

«Vi kan forestille oss at eieren har forberedt seg på å handle ved å dele opp sølvet i riktige vektenheter, forklarer arkeolog Birgit Maixner fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

© Birgit Maixner, NTNU Science Museum.

Skattens spesielt brede armbånd tyder på at eieren har oppholdt seg i utlandet i kortere eller lengre tid:

«En primært dansk type gjenstander som kan tyde på at eieren har vært i Danmark før personen reiste til Stjørdalsområdet», legger Maixner til.