Gjellestadstory.no

Norsk vikingskip hadde ikke seil

Vikingskipet fra Gjellestad graves nå ut. De siste meldingene tyder på at skipet var lite og uegnet til lange seilaser.  

Det er ikke gravd ut et vikingskip på norsk jord siden Osebergskipet i 1904. Nå er man i ferd med å berge det såkalte Gjellestadskipet fra en haug 110 km sørøst for Oslo.

HISTORIE har fortalt om det spennende funnet tidligere, og nå er arkeologene i gang med skipets kjøl, som viser seg å være noe mindre enn de hadde forventet.

Til tross for at funnet i første omgang skuffer, gir det fremdeles viktig ny kunnskap:

“Selv om det ikke er så mye fysisk igjen av skipet, så kan vi si en hel del om skipskonstruksjonen”, forklarer utgravningsleder Camilla Cecilie Wenn ved Kulturhistorisk museum.

Se den flotte videoen som er laget om Gjellestadskipet.

Skipet førte ikke seil

Arkeologene hadde forventet at det lå et seilskip gjemt i haugen, men de har ikke funnet bevis for at skipet har ført seil; f.eks. har man ikke kommet over fester til å holde tauverket på et vikingskip med seil. Kjølen ser heller ikke ut til å kunne bære noen mast. Derfor har skipet sannsynligvis vært en stor robåt, og ikke et seilskip.

Dermed skiller skipet seg fra de to viktigste skipsfunnene fra vikingtiden i Norge så langt: Oseberg- og Gokstadskipet, som begge var seilskip og godt egnet til å krysse åpent hav. Gjellestadskipet har derimot trolig vært brukt til seilaser opp og ned langs norskekysten.