Ny forskning: Tegn på vikingklær betyr ”Allah”

Vevde tegn av sølv- og silketråder på bånd funnet i svenske vikinggraver er nå tydet. Tegnene er arabiske og betyr henholdsvis ”Allah” og ”Ali”.

Det grafiske mønsteret på båndet er kufiske tegn.

© Annika Larsson

De har lenge blitt tolket som typiske grafiske tegn fra vikingtiden. Men nå har de vist seg å være noe helt annet:

For en ny undersøkelse viser at tegnene som fins på bånd fra vikinggraver fra 800- og 900-tallets Sverige, er kufiske bokstaver.

Kufisk skrift er en variant av arabisk, og tegnene danner ordene ”Allah” og ”Ali” – som var profeten Muhammeds fetter.

Det skriver Uppsala Universitet.

Vikingene tok seg til Midtøsten

Den svenske forskeren og arkeologen Annika Larsson står bak undersøkelsen og har med hjelp fra blant annet en iransk kollega tydet de grafiske tegnene.

"Jeg kom i tanker om at jeg hadde sett tilsvarende tegn i Spania på mauriske tekstiler," utdyper hun til BBC.

Takket være elvene på det euroasiatiske kontinent hadde vikingene løpende kontakt med den muslimske verden, og det er funnet spor etter vikingene så fjernt som i Bagdad.

Derfor er det også før funnet arabiske gjenstander i vikinggraver i Skandinavia – gjenstander som enten er kjøpt eller stjålet underveis på reisene.

Påvirkning fra islam?

Men det er ikke tilfelle med båndene, ifølge Larsson. Hun mener snarere at islam som religion kan ha hatt innflytelse på vikingenes begravelsesritualer.

"Sannsynligvis ble vikingenes gravskikker påvirket av islam og tanken om et evig liv etter døden," uttaler hun med henvisning til at båndene trolig er laget i Vest-Europa.

DNA-undersøkelser skal nå fastslå hvor i verden personene i gravene med båndene stammer fra.