Nytt funn: Sagaene snakker sant

Kong Sverres saga fra 1185 forteller om hvordan den onde fienden forgiftet en brønn med et råttent lik. Nå har arkeologer funnet liket i en brønn i Trondheim.

Arkeologer har gravd ut brønnen i Sverresborg i Trondheim fra 1100-tallet. Under en stein lå et kranium og flere menneskebein.

© Norsk institutt for kulturminneforskning

«Baglerne tok alt gods som var i borgen (Sverresborg) og siden brente de hvert eneste hus som var der. De tok en død mann og slengte ham i brønnen. Så heiv de stein ned i den til den var full.».

Det står å lese i sagaen om den norske kongen, Sverre Sigurdsson, som levde ca. 1151 til 1202. Det var hans borg i Trondheim baglerne inntok og ødela. Arkeologiske utgravninger viser nå at beretningen fra Sverres saga holder vann.

Liket har riktig alder

Siste sommer fant arkeologer restene av et skjelett i brønnen, og nå viser karbon-analyser at beinrestene stammer fra en 35-40-årig mann som levde på slutten av 1100-tallet. Kong Sverres borg ble inntatt i 1197.

Historikere har lenge vært usikre på sagaenes troverdighet, men funnet i Trondheim viser at beretningene fra vikingtiden og middelalderen ikke må avskrives som rent oppspinn eller fantasifull lovprisning av kongen, som betalte for at sagaen ble skrevet. Første del av sagaen er skrevet i 1185, men andre del er etter alt å dømme skrevet etter Sverres død i 1202.

Arkeologene jubler: Enestående dokumentasjon

I fagmiljøet er begeistringen enorm. Arkeolog Anna Petersén fra Norsk institutt for kulturminneforskning uttaler til NRK at det er et helt sensasjonelt funn:

«Det er helt unikt at skriftlige kilder blir bekreftet på denne måten. Dette er stort både i nasjonal og internasjonal sammenheng».