Shutterstock
Vikinger på tur

Nytt funn: Vikingene ble mye lengere i Amerika

Sagaene forteller historien om vikingenes korte og mislykkede forsøk på å kolonisere Nord- Amerika. Men nye og spennende funn kan være beviset på at vikingene hadde langt større suksess i Amerika enn hittil antatt.

Ved enden av en forblåst odde på vestkysten av Newfoundland har den prisbelønte arkeologen, Sarah Parcak, gjort et spennende funn som kan føre til at verdenshistorien må skrives om.

Point Rosee heter stedet som kanskje skjuler restene av en vikingboplass fra begynnelsen av 1000-tallet.

Parcak og en gruppe arkeologer har brukt avansert satellitt-teknologi til å skanne vestkysten av Newfoundland for spor etter vikingaktivitet.

Da bildene viste mystiske, mørke flekker dypt nede i jorden begynte forskerne en mindre test-utgraving på Point Rosee.

Fram til nå har utgravingene avslørt en vegg av gresstorv - en byggeteknikk som ikke ble brukt av hverken nordamerikanske indianere eller 1600-tallets europeiske innvandrere.

I nærheten av veggen lå det mange små klumper av myrmalm (i alt 28 pund) - et jernholdig materiale som vikingene smeltet om til redskaper og våpen. Hvis det nå altså var vikinger som bodde på Point Rosee.

Kun vikingene smeltet jern på den måten

Parcak er overbevist om at det må være vikinger det er snakk om:

"Det nye funnet kan avsløre mange av vikingenes hemmeligheter – for eksempel at de våget seg langt lengere inn i Den Nye Verden enn man hittil har trodd,” sier hun.

Vikingeksperten, Douglas Bolender, støtter Parcaks teori:

"Vi vet ikke om noen andre kulturer enn vikingene som kunne ha gravd etter myrmalm på Newfoundland for så å varme det opp”, understreker han.

Kanskje bodde vikingene lenge i Amerika

Fram til nå har vikingboplassen på L'Anse aux Meadows 600 km lengere nord på Newfoundland vært arkeologenes eneste bevis på at vikingene kom helt til Nord-Amerika.

Og boplassen var kun et midlertidig hjem for vikingene. Bare noen få år etter ankomsten forlot de stedet for alltid.

Det har historikere tolket som et tegn på at vikingene raskt ble fordrevet av indianere, eller etter kort tid valgte å reise hjem igjen.

Funnet på Point Rosee kan bety at historikerne nå må begynne å tenke i helt nye baner:

“Hvis det viser seg at Point Rosee-boplassen stammer fra en annen tid enn L'Anse aux Meadows kan det endre historien. Kanskje viser det seg at vikingene befant seg i Den Nye Verden mye lengere, forteller Susan Parcak som fortsetter utgravingene på stedet.