Vegard Vike/KHM, UiO
Gokstad Vikingskip stålkonstruksjon

Oljeboringsteknologi skal redde vikingskipene

Verdens best bevarte vikingskip slår sprekker fordi museet i Oslo ikke lenger egner seg til å lagre de skrøpelige skipskonstruksjonene. Men nå er hjelp på vei fra uventet hold.

De best bevarte vikingskipene i verden, Gokstadskipet, Osebergskipet og Tuneskipet, har vært utstilt på Vikingskipsmuseet i nesten et århundre sammen med hundrevis av gjenstander som ble funnet i gravhaugene deres.

Men skipene har i årevis vært hardt utsatt pga. de gamle bygningene og mange besøkende. Da det oppsto to store sprekker i Gokstadskipet i 2019, skjønte konservatorene at tiden var i ferd med å renne ut.

Men de skrøpelige skipene har aldri blitt flyttet siden de kom til museet, og den minste feil under prosessen kunne potensielt føre til varige skader.

forteller museet at de endelig har funnet løsningen – og svaret kom fra oljeindustrien i Nordsjøen.

Gokstad vikingskip

I det gamle museet var det mulig å komme ganske nærme vikingskipene. Salene var ofte fulle av folk.

© Colgill / Wikimedia Commons

Museet fikk 12 ganger så mange besøkende som forventet

Det har lenge vært klart at de berømte vikingskipene skulle flyttes til et nytt museum. Da Vikingskipsmuseet åpnet i 1926, ble det bygget for ca. 40 000 årlige besøkende. Da museet stengte i 2021 pga. oppussing, hadde det imidlertid blitt landets mest populære museum med over en halv million årlige besøkende.

Skipene sto fritt fremme i åpne haller, så vibrasjoner fra alle de mange besøkende, temperatur- og luftfuktighetsendringer, samt generell slitasje utsatte dem med tiden for stor fare. Bærekonstruksjonene som holdt skipene oppreist var heller ikke tilstrekkelige til å holde plankene stabile over tid.

VIDEO – Se arbeidet med å beskytte vikingskipene:

Video

Et nytt museum måtte bygges, men en internasjonal ekspertkommisjon fastslo allerede i 2012 at skipene var for skjøre til å klare en flytting til et annet sted i landet. Derfor ble planen i stedet å utvide dagens vikingskipsmuseum.

Selv dette krever imidlertid at skipene beskyttes og flyttes noen hundre meter – og det var her problemene startet.

Stålkonstruksjon skal hindre vibrasjoner

Vikingskipene er ganske unike, og det finnes simpelthen ingen i verden som har erfaring med å flytte så gamle og skrøpelige skip.

Konservatorene fra det statlige prosjektet SGO (sikring av objekter) snakket med mange eksperter, og løsningen endte opp med å bli 50 tonn tunge stålkonstruksjoner laget av selskapet Imenco, som er spesielt kjent for å beskjeftige seg med teknologi til boreplattformer i Nordsjøen.

De enorme stålskjelettene vil redusere rystelsene som skipene ellers ville ha blitt utsatt for under det store byggearbeidet med å skape det utvidede museet.

«Energien fra byggeprosjektet fanges opp i disse stålbjelkene og reduseres av vibrasjonsisolatorer. På denne måten blir vikingskipene utsatt for minimale vibrasjoner og rystelser», forklarer David Hauer, konservator ved SGO.

Vibrasjonene vil imidlertid fortsatt bli nøye overvåket, og hver eneste medarbeider på byggeplassen skal ha en spesiell alarm som begynner å pipe dersom vibrasjonene i bakken blir målt til å være for høye.

Når tiden er inne, vil også stålkonstruksjonen kunne legges på skinner slik at skipene enkelt kan trekkes til sine nye lokaler. Det nye anlegget skal etter planen ha topp moderne klimakontroll og tre ganger så mye plass til å huse skipene.

Det utvidede vikingskipsmuseet skal etter planen stå ferdig i 2026.

Gokstad Vikingskip stålkonstruksjon

Stålbjelkene rundt vikingskipet fanger opp vibrasjoner fra ombyggingen av museet. Skipet kan dessuten flyttes forsiktig ved hjelp av konstruksjonen.

© Vegard Vike/KHM, UiO