K. Patalon
Cieple vikingegrav

Overraskelse: Polske praktgraver med vikinger i

Arkeologene mener at de gravlagte vikingene tilhørte den indre krets omkring Polens første kongedynasti.

Da arkeologer undersøkte fire skjeletter som var gravd ut i landsbyen Ciepłe i Nord-Polen, fikk de seg en overraskelse.

Skjelettene lå i fire rikt utstyrte kammergraver som lå sentralt på en gravplass fra 1000-tallet, da adelsslekten Piast grunnla Polens første kongedømme. De storslåtte gravene inneholdt rike gaver, våpen og rideutstyr.

De døde var vikinger fra Danmark

Derfor trodde forskerne først at de døde var polske adelsmenn som sto kongeslekten nær, men strontium- og DNA-analyse av skjelettrestene ga et helt annet resultat.

"Det viste seg at ingen av mennene var fra Piast-staten, men derimot fra Skandinavia, sannsynligvis Danmark,." forteller arkeolog Sławomir Wadyl til HISTORIE.

De døde var med andre ord vikinger og sannsynligvis erfarne krigere. To av mennene var ca. 50 år og en tredje 25 år på dødstidspunktet. Den fjerde er umulig å aldersbestemme, og forskerne kan heller ikke oppklare hvordan de fire vikingene døde.

Cieple vikingegrav

De fire vikinggravene i Ciepłe er de eldste i området. Og alt tyder på at lokalbefolkningen æret vikingene i lang tid etter jordfestelsen, for gravene ble aldri forstyrret, og ingen nye graver ble anlagt på stedet. Men i moderne tid har noen - uten å ane hva som skjulte seg i jorden - lagt et kloakkrør tvers gjennom en av gravene.

© Z. Ratajczyk

Hadde spesiell status i området

Men alt tyder på at de hadde en helt spesiell status, for de fire praktgravene var omgitt av et gjerde som adskilte dem fra ca. 60 andre graver.

I to av vikinggravene fant arkeologene små vekter, som ifølge Wadyl trolig ble brukt til å veie edelmetaller på. Han mener at de fire vikingene bl.a. krevde opp skatt fra handlende i området på vegne av Polens første konge, Bolesław 1., som grunnla Ciepłe i samme tidsrom.

Kanskje utsendt av Knut den store

Den polske kongen hadde nære forbindelser med den danske vikingkongen Knut den store. Knuts mor var Bolesławs søster.

Derfor er det mulig at det var Knut som sendte de fire vikingene til Polen for å hjelpe Bolesław. De prektige gravene tyder på at hadde gjort en god jobb.

Ifølge Sławomir Wadyl er det faktisk mulig at de fire vikingene hersket over bosetningene i området, som var ekstremt viktig for det unge polske kongedømmet. Ciepłe ligger like ved elven Wisla, som fungerte som en av tidens viktigste handelsruter med massser av trafikk.

Vikingesværd fra Cieple

I de fire vikinggravene fant arkeologene sverd med fint dekorerte skjefter. De kostbare våpnene er laget i Vest-Europa eller Skandinavia og viser at de døde sannsynligvis var høytstående krigere.

© J. Szmit

Det kan være flere vikinger i Polen

Den slags kammergraver som vikingene lå gravlagt i, er sjeldne i Polen. Ikke desto mindre har arkeologene funnet dem andre steder i Polen, men ingen har hittil med sikkerhet kunnet bevise hvem de ble bygget til.

"Vi mistenkte at noen av dem var av skandinavisk opprinnelse, men hittil har vi stort sett bare kunnet dømme ut fra gravgaver," forklarer Sławomir Wadyl.

"Men i Ciepłe har vi for første gang paleobiologiske bevis i form av strontium- og DNA-analyser. Og de peker mot en skandinavisk, sannsynligvis dansk, opprinnelse for mange av disse menneskene."