Porten til vikingenes rike funnet i Tyskland

Arkeologer har gravd ut en cirka 1300 år gammel port som var inngangen til vikingtidens Norden.

Arkeologene fant porten ved en tilfeldighet da de foretok en prøvegraving i en mur av kampestein.

Funnet av en fem meter bred åpning i den 30 km lange forsvarsvollen Danevirke betegnes av arkeologer som sensasjonelt. Vollen ble anlagt i vikingtiden i grensetraktene mellom dagens Danmark og Tyskland.

Forsvarsanlegget, som er et av de største i Nord-Europa, skulle beskytte Norden mot sakserne og frankerne fra sør. Ifølge fagfolk beskyttet vollen særlig den strategisk viktige handelsbyen Hedeby, som lå i nærheten av Danevirke. Porten er beskrevet i gamle tekster, og her fortelles det at «ryttere og vogner» strømmet gjennom den med varer fra fjerne strøk.

I flere århundrer har arkeologer søkt etter åpningen som all trafikk på landjorden måtte gå gjennom for å komme til og fra Danmark. Restene av porten ble gravd ut i en murseksjon fra 700-tallet i det som i dag er Nord-Tyskland. Arkeologene håper nå å kunne grave seg helt ned til det gamle veidekket og stolpehullene til porten til vikingenes verden.