Quiz: Hva vet du om vikingene?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Hva slags hodeplagg brukte vikingene?

Vikingene brukte egne runealfabeter til runesteinene og innskriftene sine. Hva heter det mest brukte av disse alfabetene?

Hva heter det kjente rekonstruerte vikingskipet som i 2007 seilte fra Danmark til Irland og i 2008 tilbake igjen?

Vikingenes krigsskip var som regel utsmykket med en figur i stavnen. Hva forestilte figuren?

Hva kalte vikingene skipstypen de brukte til oppdagelsesreiser og krigstokt?

Det fins omtrent 3000 kjente runesteiner fra vikingtiden i Skandinavia. I hvilket land er det flest (rundt 2000)?

Vanligvis regner man med at vikingtiden begynte i 790-årene, men når sluttet den?

8. juni 793 angrep og plyndret vikingene for første gang et mål i England. Hva het angrepsmålet?

Hva kaltes de spesielle vikingkrigerne som kjempet i et nærmest transe-lignende raseri?

En samling fortellinger fra det 10. og 11. århundre er viktige kilder til forståelsen av vikingenes liv. Hva kalles de?

Verdens best bevarte samling av vikingskip ble funnet i en grunn fjord i 1962. Hvor er skipene utstilt?

Hva heter menneskenes verden i norrøn mytologi?

Vikingene hadde sin opprinnelse i tre land – hvilke?

Vikingene brukte egne runealfabeter til runesteinene og innskriftene sine. Hva heter det mest brukte av disse alfabetene?

Hvilken viking er vi på jakt etter? Hans far, Erik Raude, førte en vikingflåte til Grønland. Han var ifølge islandske sagaer den første europeeren i Nord-Amerika. Statuen på bildet ovenfor, som ble reist i år 2000, viser hvordan han selv kan ha sett ut.

Kanskje du er interessert i