Runestein avslører: Vikingdronningen var minst like mektig som sin mann

Danmarks første konge fikk sin store makt gjennom sin kone. Det viser en banebrytende undersøkelse av en rekke berømte runesteiner.

Jellingstein Thyra

Dronning Thyra er nevnt på den store Jellingsteinen og var ifølge sagnene skaperen bak det store forsvarsverket Danevirke.

© Lorenz Frølich & Ritzau

Gorm den gamle og hans kone Thyra er to av verdenshistoriens mest sagnomsuste vikinger. Danmarks første konge og hans dronning la premissene for at lappeteppet av vikingriker kunne fungere som én sterk sentralstat da de kom til makten i 936.

Men historieskrivningen har ofte fokusert på Gorm. Fortellingene om Thyra - bl.a. at hun bygde det mektige festningsverket Danevirke mot Tyskland - har vært vanskelige å bevise og blir ofte regnet mer som sagn enn virkelighet.

Men et nytt banebrytende dansk-svensk forskningsprosjekt kan nå avsløre at den sagnomsuste vikingdronningen trolig var minst like mektig som sin mann, også før de ble gift.

Ifølge den nye forskningen reiste Thyra flere runesteiner selv og hadde sin egen maktbase i Sør-Jylland.

"Det var ikke bare Gorm som var konge. Jeg tror han var konge fordi han var gift med Thyra", sier Adam Bak, som er museumsinspektør på Kongernes Jelling.

Runesteinene ble 3D-skannet

Den nye forskningen er basert på grundige 3D-skanninger av syv runesteiner, deriblant den berømte runesteinen i Jelling.

Formålet var å finne ut akkurat hvem som hadde vært runerister på de forskjellige steinene, dvs. hvem som hadde ført meiselen.

Runenes form, dybde og språket på steinene ble sammenlignet. Ved hjelp av spesielle målinger kan analysene avsløre i hvilken rytme runene ble ristet og i hvilken vinkel meiselen ble holdt. Ved å sammenligne resultatene er det mulig å finne individuelle trekk som går igjen på ulike runesteiner og som derfor sannsynligvis er laget av samme runerister.

Jellingsteinen skanninger

De store steinene har blitt grundig digitalisert ved hjelp av håndskannere. Dette gjør det mulig å se hvert eneste meiselslag som en runerister utførte for mer enn 1000 år siden.

© Ritzau

Forskerne konkluderte med at både den store runesteinen i Jelling og to andre runesteiner på Jylland som nevner en Thyra, er laget av runeristeren Ravnunge-Tue.

Han er en av de få danske runeristerne vi kjenner navnet på fordi han ristet den såkalte Læborg-steinen:

"Ravnunge-Tue ristet disse runer etter Thyra, sin dronning."

Det har lenge vært spekulert i om dette var den samme Thyra som ble Gorms dronning. Men i vikingtiden kunne dronning også bety "frue" eller "herskerinne", og dessuten var Thyra et vanlig navn, så det var umulig å si noe med sikkerhet - før nå.

"Nå er det bare en veldig liten rest av sannsynlighet for at det ikke er den samme Thyra som er nevnt på de to runesteinene", forteller Lisbeth Imer, runolog ved Nationalmuseet.

Siden både den kongelige Jellingsteinen og runesteinene på Jylland er laget av de samme runeristeren, tyder alt på at den Thyra som hadde makt til å reise runesteiner på Jylland, senere ble den berømte dronning Thyra. Og at Ravnunge-Tue var hennes personlige runerister.

Mannen bak verdens mest berømte runestein er funnet

Også på Kongernes Jelling er begeistringen stor:

"Vi har funnet kunstneren som har laget verdens mest berømte runestein. Og det er noe av det viktigste vi har fått vite på mange, mange tiår", sier museumsinspektør Adam Bak til dr.dk.

De nye resultatene innebærer at Thyra er nevnt på i alt fire runesteiner. Det er mer enn noen annen person i vikingtiden.

"Det betyr at dronning Thyra var langt viktigere enn vi tidligere har vært klar over. Hun kom sannsynligvis fra en finere og eldre familie enn Gorm den gamle", sier Imer til Ritzau.

De banebrytende forskningsresultatene publiseres i det anerkjente tidsskriftet Antiquity 11. oktober.