Lene Brandt

Runestein lå skjult under kjøkkengulvet

Snarrådig arkeolog redder stor runestein. Nå skal funnet fra et kjøkken i Randers undersøkes nærmere.

Det er ikke hver dag at eksperter fra Danmarks Nationalmuseum blir kalt ut til en kjøkkenrenovering. Men da Lene Brandt og mannen hennes fra Randers fjernet linoleumsgulvet på kjøkkenet sitt, kom de over en ca. 2 meter lang og 80 cm bred stein.

Ettersom området langs Jyllands østkyst er litt av en «hotspot» for runesteiner, tok paret kontakt med det lokale museet, som i første omgang vurderte at steinen var mye nyere.

Men heldigvis så en venn av familien, som er arkeolog, et videoopptak av steinen mens den ble løftet opp og kjørt vekk. Hun la straks merke til at det var noe på baksiden av steinen som så ut som runer.

Steinen hadde i flere tiår utgjort en del av fundamentet under familiens kjøkken.

© Lene Brandt

Inskripsjonen avslører steinens alder

Ikke lenge etter så eksperter fra nasjonalmuseet nærmere på steinen, og de konkluderte med at det var snakk om [runer] (https://historienet.no/kultur/spraak/naar-sluttet-man-aa-bruke-runer?). Nærmere bestemt teksten «aft bi» eller «etter b». Resten mangler fordi steinen ble hugget for flere hundre år siden.

Hvis den bevarte teksten viser seg å være begynnelsen på runeinnskriften, er steinen trolig blant de eldste og mest sjeldne i Danmark. I tidlig vikingtid ble «aft» nemlig brukt som innledning til mange runeinnskrifter. Dette betyr at runene trolig ble ristet på 800-tallet.

Arkeologene jubler, for i Danmark er det så langt bare funnet noen få steiner fra begynnelsen av vikingtiden.