Mildri Een Eide, Innlandet fylkeskommune
Vikingskatt jern Norge

Sjelden vikingskatt dukket opp i norsk dødsbo

En kvinne i Valdres holdt på å rydde huset til sine avdøde foreldre da hun kom over noe spesielt metall som faren hadde funnet for 40 år siden. Da det lokale museet undersøkte det, fikk hun sjokk.

Når du rydder ut av et dødsbo, dukker det ofte opp gamle minner. Men det er likevel sjelden å finne vikingskatter i kjelleren. Dette gjorde Grete Margot Sørum da hun ryddet opp i foreldrenes hjem i Valdres etter at moren gikk bort i fjor.

Blant gamle fotografier og antikviteter dukket det opp en gammel bunt med 32 metallbiter.

Sørum kunne godt huske at faren hadde funnet dem i forbindelse med graving av en brønn på tomten tilbake på 1980-tallet.

«Han satte dem bort i et hjørne. Da de dukket opp igjen, tenkte jeg at det ikke var noe, jeg skulle kjøre til gjenvinning!» sier kvinnen.

Vikingskatt jern Norge

I Valdres, hvor metallbitene ble funnet, har det vært jerngruver siden ca. 200 f.Kr. Så det er sannsynlig at det er snakk om lokalprodusert jern.

© Mildri Een Eide, Innlandet fylkeskommune

Hun endte med å ta med seg metallstengene til Valdres folkemuseum, som ga dem videre til Innlandet kommunearkeolog. De kunne raskt konstatere at det ikke bare var gammelt jernskrammel, men vikingjern som de vurderte til å være rundt 1000 år gammelt.

Metall var effektivt betalingsmiddel

Metallbarrene, som hadde utgjort en stor verdi i vikingtiden, fordi de kunne gjøres om til redskaper, våpen eller rustninger, er trolig blitt gravd ned i ufredstid for å beskytte verdiene mot å bli stjålet.

Metallbitene er helt like, veier 50 gram, og alle har et hull i enden.

«Dette tyder på at de har blitt bundet sammen i en bunt», forklarer kommunearkeolog Mildri Een Eide. På den måten har det vært enkelt å bære de mange metallbarrene i et belte, slik at de for eksempel kunne brukes som betalingsmiddel på det lokale markedet.