Tom Jersø/The Viking Shield Project, Shutterstock

Skinn fra sau ga vikingskjoldet ekstra styrke

Ny dansk forskning avslører hvordan vikingene fremstilte sterke skjold ved hjelp av tre og inngående kunnskap om garving.

Mykt lær fremstilt av skinn fra sau virker støtabsorberende og fikk fiendens økser til å prelle av på vikingskjoldene, viser ny dansk forskning.

Valgte vikingen ugarvet lær, fikk han et stivere og hardere belegg som økte styrken i skjoldkanten. Vikingene laget lettvektsskjold ved å trekke en treplate med skinn fra husdyr.

Øks og skjold var standardutstyr i vikinghæren.

© Jacob Nyborg Andreassen, Vikingeborgen Trelleborg/Nationalmuseet

Ny metode avslører garving av skinn

“Skinn var den tidens plastikk. Skinnproduktenes egenskaper og holdbarhet kunne være vidt forskjellige, alt avhengig av hvilket dyr man brukte og hvordan skinnet ble behandlet”, forklarer arkeolog Rolf Warming.

Han er leder for den arbeidsgruppa av eksperter fra Society for Combat Archaeology, Konservatorskolen, Moesgaard Museum og Aarhus Universitet, som har utviklet en metode for å analysere fragmenter av vikingtidens skjold.

Metoden gjør det mulig både å artsbestemme dyret og – som noe helt nytt – se hvilken behandling skinnet har fått.

I et separat prosjekt kunne forskerne deretter fremstille en nøyaktig kopi av vikingtidens skjold og teste styrken ved hjelp av skarpslepne våpen.

Skjoldet kunne avvæpne fienden

“Til vår store overraskelse kunne skjoldet saktens motstå hugget fra en tohåndsøks. Bare sjelden ble øksen sittende fast i skjoldet, siden angrepet ble absorbert av skinn-kledningen. Resten av kraften fra angrepet ble avledet da vi beveget skjoldet”, forklarer Warming.

“Skjoldet klarte seg også bra mot piler, spyd og sverdhugg. Noen av sverdhuggene satt fast i skjoldet, og selv om de aldri stakk særlig dypt ned i skjoldet, var de utrolig vanskelig å få ut. Fra de islandske sagaer vet vi at vikingen deretter roterte skjoldet sitt og avvæpnet fienden.”

SE HVOR HARD MEDFART SKJOLDET TÅLTE: (Video: Vikingborgen Trelleborg/Nationalmuseet/Society for Combat Archaeology