Slaget ved Svolder

I år 999 tørnet Skandinavias tre konger sammen i et gigantisk slag ved Svolder. Det ble en blodig kamp. Da sverdene endelig hvilte, var kong Olav Tryggvason død, og Norge ble overtatt av Danmark og Sverige. Sjøslaget avgjorde maktbalansen i Skandinavia flere år frem i tid og ga vikingene den freden de trengte for å plyndre i England.

10. januar 2011 av Annette Kruhöffer

Books:
Snorri Sturlusson: Heimskringla or the
Chronicle of the Kings of Norway, Hard Press 2006
James Graham-Campbell: The Viking World, Frances Lincoln 2007 Else Roesdahl: Vikingernes verden, Gyldendal 2001

Websites:
http://omacl.org/Heimskringla

Kanskje du er interessert i