(sms) på runer

Runer er kanskje best kjent fra de monumentale rune-steinene som er funnet over store deler av Skandinavia og som forteller om hedersmenns liv, gjerninger og død. Men runer forteller også om de nære ting. På trestykker, beinstumper og verktøy skrev vikinger og deres etterkommere akkurat det de hadde på hjertet.

3. februar 2010 av Ebbe Rasch

Books:
Læs og se mere
● Jørgen Markvad: Runer og runesten, Yduns Æbler, 2004
● Bjørn B. Jónasson: En lille bog om runer, Gudrun, 2002

● Arkæologisk museum i Stavanger viser frem til 21. marts
udstillingen “Runer – fra graffiti til gravskrift”.

Websites:
● www.rundtomruner.dk

Kanskje du er interessert i