Stort funn: Sjelden vikingskatt gravd opp på Island

Hundrevis av gjenstander fra vikingtiden er funnet i noen uvanlig lange graver nord på Island. Arkeologer har blant annet funnet to vikingsverd og to begravde vikingskip.

Et av de to sverdene som arkeologer har funnet ved Eyjafjörður-fjorden i det nordlige Island.

© Hildur Gestsdóttir, Twitter

Arkeologene er ganske enkelt begeistret over et nytt vikingfund ved Eyjafjörður nord på Island.

Her har de – så langt – oppdaget seks graver fra vikingtiden der de har gravd opp hundrevis av gjenstander fra 900-tallet.

De har blandt andet fundet to sværd, tre spyd og tre skjolde.

Sjeldne karaktertrekk ved graven

Utgravningsstedet er hardt medtatt av naturlig erosjon, men inneholder likevel så mange gjenstander fra fortiden at utgravningslederen Hildur Gestsdóttir sier til det islandske mediet Vísir at hun tror det vil fortsette å velte skatter opp av jorden, og at de nettopp har funnet et kranium.

Gravplassen er svært sjelden av særlig to grunner:

  • To av de seks gravene er båtgraver, der særlig rike vikinger ble stedt til hvile på skip som senere ble begravd under jorden. Og de er ytterst sjeldne på Island.

I 1880 fant arkeologer et begravd vikingskip på gården Gokstad i Sandefjord.

© Creative Commons
  • Et annet sjeldent karaktertrekk ved gravene er at de er svært lange. De måler 8-9 meter, og det er ikke sett så store graver på Island Arkeologene gjetter på at det kan skyldes en spesiell tradisjon for området.

Bedre forståelse av vikinger

Ifølge det eldste islandske historieverket Ari fróði’s Íslendingabók ble Island kolonisert av vikinger fra Norge på slutten av 800-tallet. Kombinasjonen av historiske kilder og arkeologiske vitnesbyrd er en meget effektiv måte for å forstå Island på vikingenes tid.