Topp 10: Historiens mektigste vikinger

Harald Hårfagre, Svein Tjugeskjegg, Leiv Eiriksson... Blant vikingene var det mange sterke og mektige menn som utførte store bragder. Men hvilken viking var den mektigste?

10. Harald Blåtann [900-tallet]

PLUSS: Vikingkongen innførte kristendommen i Danmark og reiste fire store vikingborger.
MINUS: Erklærte krig mot sønnen Svein Tjugeskjegg, tapte og måtte flykte fra sitt eget rike.

9. Gorm den gamle [910-958]

PLUSS: Ifølge Jellingesteinen samle Gorm Danmark til ett rike og ble danskenes første konge.
MINUS: Noen historikere mener at Gorm ikke underla seg hele Danmark, men bare Jylland.

8. Ragnar Lodbrok [800-tallet]

PLUSS: Seilte i 845 til Paris med 5000 menn og tvang frankerne til å betale 7000 pund sølv.
MINUS: All kjennskap til Ragnar Lodbrok stammer fra vikingsagaer, som er temmelig usikre.

Harald Blåtann, Gorm den gamle og Harald Hårfagre. 

7. Eirik Raude [950-1007]

PLUSS: Den kjente vikingen – trolig fra Jæren – oppdaget Grønland i 982 og ble senere konge der.
MINUS: Eirik skulle vært med på sønnen Leivs ferd til Amerika, men falt av hesten og ble hjemme.

6. Bjørn Jernside [Leveår ukjent]

PLUSS: Den svenske kongen dro i 859 på tokt og var blant de første vikingene i Middelhavet.
MINUS: I et forsøk på å plyndre mektige Roma inntok han ved en feil den italienske byen Luna.

5. Svein Tjugeskjegg [960-1014]

PLUSS: Den danske vikingen seiret i en blodig borgerkrig og erobret siden store deler av England.
MINUS: I februar 1014 døde Svein Tjugeskjegg brått. Historikerne mener at han ble forgiftet.

Erik Raude, Bjørn Jernside og Svein Tjugeskjegg. 

4. Harald Hårfagre [865-933]

PLUSS: Den store vikingkongen samlet Norge og regnes som landets grunnlegger.
MINUS: Da han fikk makten, utvandret flere stormannsslekter til Island i protest.

3.Leiv «den hepne» Eiriksson [970-1020]

PLUSS: Norskættet viking som seilte fra Grønland til Amerika rundt 500 år før Kristoffer Columbus.
MINUS: Enkelte historikere mener islandske Bjarne Herjolvsson kom til Amerika rundt 15 år før Leiv.

2. Rollo [846-932]

PLUSS: Vikinghøvdingen herjet Frankerriket så voldsomt at fiendene ga ham Normandie.
MINUS: Som betaling for Normandie måtte Rollo sverge frankerne troskap og la seg døpe.

Ragnar Lodbrok, Leiv Eiriksson og Rollo.

1. Knut den mektige

PLUSS: Selv om han ikke var kongens eldste sønn, greide han å samle et enormt rike. Knut var så mektig at kirken ikke torde å si noe imot at han hadde to koner: en i Norden og en i England. Han styrket handelen i sitt store rike ved å reformere myntvesenet.

MINUS: Uten brorens hjelp ville Knuts vikingimperium trolig bare forblitt en drøm. Knuts sønner levde ikke mange år etter farens død, og hans mektige rike gikk derfor raskt i oppløsning.

Les hele historien om Knut den mektige: Yngstesønnen ble konge av Nord-Europa

Kanskje du er interessert i