Vikingene brakte ­spedalskhet til Irland

Da vikingene bosatte seg i Irland, videreførte de kunnskap om skipsbygging, krigføring og handel og grunnla blant annet Dublin. Men ny forskning tyder på at de også infiserte den isolerte øya med en av middelalderens mest fryktede sykdommer.

Ny forskning tyder på at vikingene ikke bare plyndret og bosatte seg i Irland, men også brakte en av historiens mest fryktede sykdommer med seg – spedalskhet.

Forskere fra Queens University i Belfast har undersøkt fem irske skjeletter som viser spor etter sykdommen. De døde på 900-1200-tallet og har to typer av bakterien M. leprae, som forårsaker spedalskhet.

Funn forteller om sykdommens opphav

De to typene er identiske med typer som er kjent fra vikingtiden i Skandinavia. Basert på strontium-analyser av skjelettene kan forskerne se at to av de syke vokste opp i Skandinavia.

“Som en forholdsvis isolert øy ytterst i Vest-Europa har undersøkelsene i Irland potensial til å gi oss viktig kunnskap om spedalskhetens historiske opphav”, forklarer professor Eileen Murphy fra Queens University.

Vikingene smittet også i England

Spedalskhet smitter ved berøring med åpne sår og medfører store misdannelser. Fra Romerriket spredte sykdommen seg i Europa, men i Irland er det ikke funnet spor etter sykdommen fra før vikingenes ankomst i 795.

Det er ikke første gang vikingene beskyldes for å ta spedalskhet med seg over havet. De to lepra-typene som er kjent fra Skandinavia er tidligere funnet i engelske skjeletter fra samme periode.