Vikingene fikk barn med indianere

DNA-undersøkelser av 80 islendinger antyder at vikingene nådde Amerika og brakte indianske kvinner med seg tilbake.

Ifølge islandske sagaer kom vikingene til Nord-Amerika. Nå får sagaene støtte av DNA-analyser.

Vikingene brakte indianere til Island for tusen år siden. Slik konkluderer spanske og islandske forskere. De har påvist at 80 islendinger har en bestemt form for DNA som bare fins hos indianere og østasiater.

Opprinnelig mente forskerne at det eksotiske DNA-et stammet fra asiater som i moderne tid hadde bosatt seg på Island. Men da forskerne undersøkte de 80 islendingenes slektshistorie, oppdaget de at samtlige stammer fra samme region sør på Island, og DNA-profilen deres er minst 300 år gammel.

«Island var isolert fra resten av verden fra 900-tallet og fremover. Den mest sannsynlige forklaringen er derfor at genene stammer fra en indiansk kvinne som ble tatt med fra Amerika av vikinger rundt år 1000», sier DNA-eksperten Carles Lalueza-Fox, som har deltatt i de nye analysene.

Undersøkelsen har vakt interesse i historikerkretser, fordi forskere lenge har ment at vikingene kom til Amerika 500 år før Columbus.