Shutterstock
Viking med hund

Vikingene tok husdyrene sine med seg til England

I 865 e.Kr. ble England erobret av en enorm hær på tusenvis av vikinger. Hittil har forskerne trodd at vikingene plyndret seg til de det trengte, men kjemiske analyser tegner et annet bilde.

Etter å ha plyndret de engelske kystene i rundt 70 år, fikk vikingene nok blod på tann til å gjennomføre fullstendig invasjon av De britiske øyer i 865 e.Kr.

«Den store hedninghæren», som vikingenes invasjonsstyrke etterpå er blitt kalt, erobret store deler av England under ledelse av den legendariske Ragnar Lodbroks sønner.

Men kunnskapen om hærens nærmere sammensetning har alltid vært svært begrenset og gjenstand for historisk debatt.

Nå har et team britiske og belgiske forskere imidlertid gjennomført en avansert kjemisk analyse av menneske- og dyreknokler funnet ved vikingenes grav- og likbrenningssted, Heath Wood, i det sentrale England. Resultatene tyder på at vikingene slepte mye mer med seg hjemmefra enn hittil antatt.

Vikinggrav ved Repton England

Mange av vikinggravene i Heath Wood ble gravd ut på 1980-tallet. De i alt 59 gravhaugene er noen av de viktigste arkeologiske sporene etter den store hedninghæren i England.

© Martin Biddle

Kjæledyr ble gravlagt med eieren sin

Under utgravingen av gravhaugene i Heath Wood fant arkeologer knokler fra blant annet hester, hunder og griser. Tidligere har historikerne antatt at vikinghæren ikke tok med seg husdyr på skipene sine, men i stedet plyndret dem fra lokalbefolkningen etter at de var ankommet.

Strontiumisotopanalyser av dyreknoklene har vist at dyrene ikke stammet fra England. Analysene utføres ved å sammenligne strontiumisotopene i for eksempel knokler med strontiumisotoper i lokale planter. Hvis det er stor likhet, stammer sannsynligvis knoklene og plantene fra samme område.

«Vår primære kilde fra perioden, Den angelsaksiske krøniken, forteller at vikinghæren stjal hester fra lokalbefolkningen i England, men våre isotopiske studier viser at dette ikke er hele historien – de brakte også med seg dyr fra hjemlandet», sier Tessi Löffelmann, doktorgradsstipendiat ved Durham universitet.

«Det forteller oss også hvor mye vikingene satte pris på hestene og hundene sine, som de hadde med seg fra Skandinavia. Når eieren døde, ble dyrene deres ofret slik at de kunne begraves sammen med dem», supplerer Julian Richards, professor ved Yorks universitet, som også har vært tilknyttet den nye studien.

Gjennom strontiumisotopanalysene fant forskerne at alle de tre husdyrene de undersøkte, sannsynligvis stammet fra Norge eller det sentrale Sverige.

Lokale ble en del av vikingenes hær

Forskerne undersøkte også menneskeknokler fra likbrenningssteder og oppdaget at flere personer faktisk ikke var oppvokst i Skandinavia, men kom fra det sentrale England.

Ifølge forskerne tyder dette på at vikingene utvidet hæren sin ved å rekruttere lokale engelske krigere.

Den nye studien blåser også nok en gang liv i debatten om størrelsen på hedninghæren. Der noen historikere har argumentert for at den bare var på noen få hundre mann, har andre ment at den var på mange tusen. Når vikingene til og med tok med seg husdyrene sine, tyder det på at hæren hadde en betydelig størrelse.