Vikingene tok med cannabis til Nord-Amerika

Nye utgravninger ved en vikingboplass på en kanadisk øy tyder på at vikingene hadde med cannabis til Nord-Amerika. Karbon-14-analyser viser også at vikingene kan ha vært i Nord-Amerika mer enn 100 år lengre enn forskerne tidligere har hatt beviser for.

Dyrking av hampplanten var ikke uvanlig blant vikingene.

© Shutterstock

Et internasjonalt forskningsteam har funnet cannabis-pollen i nærheten av en vikingboplass på den kanadiske øya Newfoundland. Her fins også beviser på at vikingene var lenger i Canada enn hittil antatt.

Vikingene var i Canada i flere hundre år

Funnene stammer fra en myr som ligger ved vikingboplassen L'Anse aux Meadows (viken i engene), som ble anlagt rundt år 1000. 30 meter nede i myren lå et lag av organisk materiale som er blitt karbon-14 datert til å stamme fra mellom 1100- og 1200-tallet.

Tidligere har forskerne trodd at vikingene forlot stedet innenfor 100 år. Laget ligner ifølge arkeologene andre “kulturelle lag fra vikingene i Nord­-Atlanteren”. De fant bl.a. restene av to biller som stammer fra henholdsvis Grønland og Arktis, samt pollen fra valnøtter og cannabis, som ikke vokser naturlig i området.

Rett ved den arkeologiske utgravningen på Newfoundland kan du oppleve den gjenskapte versjonen av vikingboplassen L'Anse aux Meadows.

© Shutterstock

Funnene kan også stamme fra indianere

Forskerne er dog forsiktige med å konkludere at vikingene brukte cannabis som et narkotisk stoff. Det er tidligere funnet beviser på at vikingene dyrket hamp i Norge, men alt tyder på at det her primært ble brukt til klær.

Andre forskere tviler på at funnene stammer fra vikinger. Arkeolog Birgitta Wallace forteller f.eks. at det ikke finnes beviser på at vikingene har bygget noe på boplassen etter 1000-tallet.

Hun mener at funnene stammer fra de innfødte indianerne som brukte plassen etter vikingene.

Forskerne vil fortsette sine utgravninger nær L'Anse aux Meadows i august i år i et forsøk på å finne håndfaste bevis på de nordamerikanske vikingenes levemåte.