Ut fra malingrester har forskere funnet 17 farger, som vikingene har malt alt fra kirker til skip med.

© Nationalmuseet

Vikingene var glad i sterke farger

En kjemiker har skapt en fargepalett med skarpe farger som vikingene malte med blant annet for å demonstrere sin status.

4. september 2017 av Karine Kirkebæk

Gamle malingsrester har vært utgangspunktet når en dansk kjemiker og en konservator nå har gjenskapt 17 farger som vikingene har malt med. 

Fargene er gjenskapt ut fra malingsrester som er funnet på gjenstander av tre i vikingkongen Gorm den gamles grav i Jelling, samt på den såkalte Hørning-­planken. 

Kjemiske analyser gjenskaper fargene

Planken stammer fra en trekirke som ble bygd i Hørning utenfor Randers rundt år 1060.

Etter alle de årene har fargene ikke vært mulige å se med det blotte øye, og derfor har det vært nødvendig med kjemiske analyser for å gjenskape dem.

Det er blant annet kjemiker Mads Christian Christensen fra Nationalmuseet som har kreert den fargerike paletten. De har identifisert pigmenter, mineraler og binde­midler i malingrestene for å finne frem til den opprinnelige fargen. 

Rødt og gult signalerte status

De røde og gule fargene kommer fra mineraler som ikke fins i Danmark, men i blant annet Spania og Tyrkia. 

Kjemikeren tror at siden de fargerike mineralene har måttet bli fraktet til Norden fra fjerne land, så har det gjort dem svært dyre. Farger som for eksempel rødt og gult har dermed signalisert status og rikdom, fordi de ikke var tilgjengelige for alle.

«Disse fargene har trolig bare vært brukt til å fremheve mindre detaljer», sier kjemiker Mads Christian Christensen.

3 kjappe spørsmål

Mads Christian Christensen

Kjemiker og seniorkonsulent ved Nationalmuseet, København

  • Hva har fargene vært brukt til?

    Importerte farger har hatt en svært høy pris, og har ikke vært brukt på store flater. Når viking-ene skulle male noe større, brukte de nok noe billigere og lettere tilgjengelig som for eksempel svart fra trekull og brunt fra oker, som man kan grave opp av jorden.


  • Kan det finnes flere farger enn de 17?

    Ja. Vi har bare få eksempler på maling fra vikingtiden. Og vi forventer at det dukker opp flere fargerester via utgravninger slik at vi kan få et bedre inntrykk av vikingenes fargebruk. 


  • Hva kan vi bruke den nye kunnskapen til?

    Vi kan danne oss et inntrykk av hvordan vikingene har dekorert gjenstandene sine. Og vi får kjennskap til hvilket syn de hadde på farger, slik at vi ikke bare har et svart-hvitt-bilde av fortiden. 

Kanskje du er interessert i